İş Yargılamasında Gerçek Ücret

Yazar: Hamit TİRYAKİ*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
SGK istatistiklerine göre 2020 yılı
Aralık ayı sonu itibarıyla çalışan toplam 15.203.423 işçinin 6.390.019 kişisi
asgari ücret almaktadır. Bu sayı, toplam çalışanların % 42’sine isabet
etmektedir.
Asgari ücret alanların sektörlere ve
cinsiyete göre baktığımızda asgari ücretle çalışanların % 68’i erkek, % 32’si
kadındır. Asgari ücretle ç…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN