İş Kazalarına Karşı Personelin Sigorta Ettirilmesi Maksadıyla Yapılan Ödemelerin Giderleştirilmesi

Yazar: Yasin KULAKSIZ*
E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
İşçinin işverene ait işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan çalışmalar sırasında yaralanmasına, ölümüne veya ruhsal açıdan zarara uğramasına neden olan olaylara iş kazası denilmektedir. Meydana gelen bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayıl…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN