İş Göremezlik Raporu Almayı Alışkanlık Haline Getiren İşçileri Bekleyen Riskler

Yazar: Mahmut ÇOLAK*
E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
Bu çalışmamızda, iş göremezlik raporu almayı alışkanlık haline getiren işçileri bekleyen riskler ve işverenlerin uygulayacağı müeyyideler değerlendirilecektir.
II- SIK SIK ALINAN İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARININ İŞ AKDİNE ETKİSİ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin gerekçesinde işçinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler arasında sık sık hastalanma, geçerli neden o…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN