Yaklaşım Logo

Değer Düşüklüğüne Uğramış Stoklarda, VUK ve TFRS‘ye (ve BOBİ FRS) Göre İlk Enflasyon Düzeltmesi

MevzuautTR Reklam

Yazar: Ertuğrul KILIÇ*

E-Yaklaşım / Nisan 2024 / Sayı: 376

I- GİRİŞ

Yüksek fiyat genel düzeyinin oluşması nedeniyle Kanunda belirtilen yasal koşulların sağlanması uzunca bir aradan sonra tekrar enflasyon muhasebesinin uygulanması ile işletmeleri karşı karşıya bıraktı. Enflasyon işletmelerin mali tabloların gerçek durumu yansıtmasını engelleyerek, mali tabloları kullananların karar vermesinde yanıltıcı ve gerçek durumdan uzak tablolarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

Değeri düşen varlıklar da işletmelerde bulunması muhtemeldir. İşletmede imal edilen, satın alınan ve normal koşullar altında satılan varlıkların değerleme gününde maliyetlerinin altında bir değerle işletmenin varlıkları olarak ortaya çıkması, değer düşüklüğünün göstergelerinden bir olarak kabul edilir.

Değer düşüklüğü vergi kanunlarımızda değerleme günündeki satış bedelleri yüzde on ve daha fazla düşüklük gösterdiği hallerde maliyet bedeli yerine VUK 267. maddesinin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere emsal bedeli ile değerleme yapılabilmektedir.

Muhasebe standartlarında ise, stoklar maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir.

Makalemiz, değeri düşen stokların VUK TMS 2 ve BOBİ FRS’de ilk enflasyon uygulamasının yapılmasına ilişkin düzenlemelerinin irdelenmesinden oluşacaktır.

Yazının Tamamı İçin Abone Olun

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı