Yaklaşım Logo

Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların Sigortalı Olması Zorunludur (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet AĞAR*

E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

5510 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesine göre ev hizmetlerinde ücret karşılığında çalıştırılanların sigortalı olmaları zorunlu olup, bunların sigortalılığı, ay içinde 10 günden az çalışanların ayrı şekilde ve 10 günden fazla çalışanların ise ayrı şekilde yapılması gerekmektedir.

Bu makalenin konusu, ev hizmetlerinde ay içinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanların ay içerisinde 10 günden az çalışanlar ile 10 günden fazla çalışanların SGK’ya bildirimlerinin nasıl yapılacağı, bunların Genel Sağlık Hizmetlerinden nasıl yararlanacakları ve ayrıca ay içinde çalışmadıkları eksik günlerini nasıl 30 güne tamamlayarak hizmetlerine saydıracaklarının açıklanması olacaktır.       

II- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI NASIL YAPILACAKTIR?

A- EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜN VE DAHA FAZLA SÜREYLE ÇALIŞANLARIN BİLDİRİMİ

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıranlar, www.turkiye.gov.tr üzerinden kolay işverenliği seçerek “Ev Hizmetlerinde On Günden Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Form”u doldurup, sigortalı ve işveren tarafından imzalandıktan sonra, çalışanın işe başladığı ayın sonuna kadar işverenin ikamet ettiği yere yakın SGK kurumuna müracaat etmesi gerekmektedir. Bu formda sigortalının işe giriş tarihi, ev hizmetlerinde yapacağı işin, ayda kaç gün çalışacağı ve ödenecek günlük ücretin kaç TL olduğu belirtilmesi gerekir.      

Sistem üzerinden bu giriş yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nca işverene e-Bildirge şifresi oluşturulacak. İşveren e-Bildirge şifresi ile çalıştıracağı işçiyi tanımlayacak ve her ay ödemesi gereken primleri T.C. kimlik numarası ile takip ederek ödeyebilecektir.

Formda beyan edilen işe giriş tarihi, sigortalılık başlangıç tarihi sayılacak ve belirtilen çalışma gün sayısı ile prime esas günlük kazanç beyanına göre SGK tarafından sigorta prim tahakkukları oluşturulacaktır. Ayrıca aylık prim hizmet belgesi düzenlenmeyecektir. Bu kapsamda çalışanlar 5510 sayılı Kanun’un 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılacaktır.

 Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar için işveren olan ev sahibi, işe giriş formunda belirtilen günlük ücret üzerinden işçiye bir ay içinde ödeyeceği ücretin % 37,5’i oranında sigorta primini, takip eden ayın sonuna kadar ödemesi gerekir.

Ev hizmetlerinde çalıştırılacak işçinin bildirimini SGK’ya bildirmeyen ev sahibine, bir asgari ücret tutarında idari para cezası tahakkuk ettirilecektir. 

B- EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN DAHA AZ SÜREYLE ÇALIŞANLARIN BİLDİRİMİ

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden daha az süre ile sigortalı çalıştıranlar, www.turkiye.gov.tr  üzerinden kolay işverenliği seçerek “Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form”u doldurup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmeleri gerekir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı