Bir İşyerinden Stajyer/Bursiyer Olarak Bildirilen Öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Çalışabilir Mi? (Çalışabilirlerse Bildirimleri, Sigortalılıkları, Hakları vd. Tereddütler?)

Yazar: Mustafa İTİŞKEN*

E-Yaklaşım / Temmuz 2024 / Sayı: 379

I- GİRİŞ

Üniversitelerin ve diğer yükseköğretim kurumlarının teknik bölümlerinin önemli bir kısmı, kendi bünyelerinde öğrenim gören öğrencilerinin, teorik derslerden başarılı olsalar dahi teknik konularla ilgili olarak toplam bazda belli saatlerde, işyerlerinde veya atölyelerde staj görmelerini zorunlu tutmaktadırlar. Başka bir ifade ile bu öğrencilerin mezun olabilmeleri için mutlak surette öngörülen toplam saatte staj yapmaları gerekmektedir.

Bu stajyerlik, uygulamada mezuniyetin ön şartı olarak zorunlu yapılabilmesinin yanısıra, bazen de öğrencilerin günlük/aylık giderlerini karşılamak üzere zorunlu olarak yapılabilmektedir. Mezuniyet odaklı olmayan, giderlerinin karşılanması amacına yönelik olarak yapılan zorunlu stajların gerekli görülme nedenlerinden yola çıkarak, genel anlamda “ucuz işçilik” gibi değerlendirmek de mümkün olmakla birlikte bu hususlar konumuz dışında bulunmaktadır.

Tartışmaya değer gördüğümüz konu ise; Yükseköğretim kurumları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) sıkça sorulan; bildirimleri, başka bir işyerinden “stajyer” veya “bursiyer” olarak yapılmaktayken, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının kendi bünyelerinde kısmi zamanlı olarak çalışmaya başlamaları halinde, bunun mümkün olabilip olamayacağı, mümkün olması halinde, bildirimlerinin nasıl düzenleneceği konularında yaşanan tereddütlerle ilgili olarak taraflara bilgi sunabilmektir.

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı