Ar-Ge Merkez veya Enstitüleri, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) İle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Elde Edilen Ücretlerin Vergilendirilmesi

Yazar: Nuri DEĞER*

E-Yaklaşım / Temmuz 2024 / Sayı: 379

I- GİRİŞ 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ar-Ge Merkez Veya Enstitüleri, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri ve benzeri kuruluşlarda çalışanların elde ettikleri ücretlerin vergilendirilmesi ve istisnaları konusu, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

Öte yandan 193 sayılı GVK’nun Geçici 75. madde de vergilendirilmeye ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

A-  4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Tanımlar başlıklı 3. maddesinde sayılan Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge), Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Ar-Ge Merkez veya Enstitüleri Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) İhtisas TGB’lerinde çalışanların elde ettikleri  ücretlerin vergilendirilmesi konusunda 4691 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesinin 2. bendinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulamasını, GV stopajı ve ücretin hakedilen oran ve süreleri ile Cumhurbaşkanı’nın yetkileri konusunda Kanun hükümlerine aşağıda yer verilmiştir.

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı