Yaklaşım Logo

Alt Yüklenicilere Devir Edilen İşlemlerde KDV Tevkifatı (E-Yaklaşım)

Yazar: Menderes ÇETİN*

E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (Tebliğ);

• (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar,

• (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve

• (I/C-2.1.3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile yapım işlerindeki tevkifat uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı.

II- KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde belirtilen işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için tebliğde belirlenen orandaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenir; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenir.

Tebliğde yer alan “alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenir” ifadesi ile bu uygulamada esas yükümlülüğün faturayı kesen (hizmeti veren) tarafta değil, hizmeti alan tarafta olduğu vurgulanmıştır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler tebliğin 2.1.3.1. numaralı maddesinde aşağıdaki şekilde 2 grup (KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar) olarak listelenmiş olup, uygulama kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı