7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında Kanun’un “Matrah Artırımı” Yönünden Sahte Belge Kullanma / Düzenleme Fiilleri (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa ALPASLAN*
E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I- GİRİŞ
7326 sayılı Kanun’un 5-9/a maddesinin
bendine göre sahte belge düzenleyenler için matrah artırımından faydalanmaları
mümkün değildir. Söz konusu madde hükmünde 213 sayılı VUK madde 359/b fıkrasına
göre defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarının yerine
başka yaprak koyanlar ya da belgeleri asıl ve suretlerini tamamen veya kısmen
sahte olarak dü…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN