6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olma Ölçütleri

Yazar: Mustafa YAVUZ*
E-Yaklaşım / Mart  2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
Denetim geniş anlamıyla, bir faaliyet veya işlemler bütününün kurallara uygun bir biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesidir. Bağımsız denetim ise; sermaye şirketlerinin finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlar…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN