Yaklaşım Logo

Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Asgari Ücret İle Çalışanların Durumu Ve 2023 Yılı Ücretlerinin Hesaplanışı (E-Yaklaşım)

Yazar: Erdem AZMAN*

E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362

I- GİRİŞ

29 Aralık 2022 tarih, 32058 sayılı Resmi Gazete’de; 22.12.2022 tarih, 2022/2 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında geçerli günlük brüt asgari ücret (333,60) üçyüzotuzüç lira altmış kuruş olarak yayımlanmıştır. 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücrete dair bilgiler tablo halinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait resmi sitede yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 30 Ocak 2023 tarihinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yaş şartı olmadan “Emeklilikte Yaşa Takılan” yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceği yeni bir durum ortaya çıkmıştır.

Bugünkü yazımızın konusu Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi yani emekli maaşı almakta iken sigortalı olarak çalışanların asgari ücret üzerinden ücret alması durumunda nasıl bir hesaplama yapılması gerektiğine ilişkindir.

Ayrıca 2023 yılında yürürlükte olan asgari ücret ekseninde ücretlerin nasıl hesaplanacağına dair örnekler de verilecektir.

Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olanların prim kesintisi kaçtır?([1])

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

4/1-a kapsamında olanlar için

İşveren Payı (%)

İşçi Payı (%)

Toplam (%)

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı