Yaklaşım Logo

Serbest Meslek Faaliyeti İcra Edenlerin Kullandığı Akıllı Saatlerin Gider Konusu Yapılması

Yazar: Hasan Basri CAN*

 

E-Yaklaşım / Temmuz 2023 / Sayı: 367

I- GİRİŞ

Gün içerisinde birçok kişinin kullandığı akıllı saatler, bir bilgisayar sistemi ile entegre edilmiş kol saati ve giyilebilir bilgisayar olarak kabul görmektedir. Akıllı saat halen giyilebilir teknoloji ürünlerinin en iyisi ve en çok tercih edileni olarak bilinmektedir. İlk modelleri basit hesap makinesi, çeviri ve oyun gibi ekstralara sahip olan akıllı saatlerin modern modelleri daha çok “giyilebilen bilgisayarlar” olarak tanımlanmaktadır. Akıllı saatler, özellikle tasarımları, pil kapasiteleri ve sağlıkla ilgili uygulamaları konusunda ön plana çıkmaktadırlar. Bu özellikleri sayesinde akıllı saatler gerek gündelik hayatta gerekse iş yaşamında hayatın bir parçası haline gelmiştir.

Bu çalışmada serbest meslek faaliyeti icra eden kişilerin işlerini yürütürken kolaylık sağlaması adına akıllı saat kullanmaları halinde akıllı saatlere ait katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve amortisman ayırarak gider yazılıp yazılamayacağı hususlarında açıklamalar yapılacaktır.

II- AKILLI SAAT KULLANIMI

Tüketici yenilikçiliği, yeni çıkan ürünleri benimsemede erken davranan bir faktörü tanımladığına göre bu tüketicilerin teknolojik ürünlerin gelişim göstermesini de yakından takip ettikleri gerektiği kabul edilebilir. Özellikle teknolojinin giyilebilir bir ürün olarak algılanır hale gelmesini sağlayan akıllı saatlerin popüler hale gelmesinde yenilikçi tüketicilerin elbette ki katkısı bulunmaktadır. Akıllı saat tüketiciler için ilk ticari giyilebilir cihaz olarak kabul edilmektedir([1]).

Akıllı saatler giyilebilir cihazların en popüler türüdür. Diğer teknolojilerin çoğundan farklı olarak, kullanıcıya fiziksel olarak bağlanması, kullanıcının teknolojiyi hissetmesini sağlayan dokunsal algı gibi benzersiz özellikleri olması, her yerde bulunan yeni bilgi işlem seviyeleri sunması bakımından önemlidir. Aynı zamanda beklentiler, sosyal ve duygusal gereksinimler gibi diğer fonksiyonel gereksinimleri de karşılamaktadır. Bu işlevsel gereksinimleri karşılama bağlamında bilim adamları, ürün formu tasarımında görsel tasarım estetiğinin yapısı ve gelişimi üzerine araştırmalarda bulunmuşlardır([2]).

Giyilebilir teknoloji kullanımı ile doğru orantılı olarak akıllı saat kullanımı da giderek artmıştır. Bu artış, büyüyen giyilebilir teknoloji ürünleri sektöründe hem bilinen hem de bilinmeyen birçok markanın, pazar payı elde etmek için ortaya çıkmasına ve kıyasıya bir rekabete girmesine neden olmuştur. Giyilebilir teknoloji ürünlerinden biri olan akıllı saatlerin kullanımları ve işlevleri, diğer giyilebilir teknolojik ürünlere nazaran farklı olsa da tüm ürünler gibi giyilebilir teknolojik ürünler de müşteri için yarattığı algılanan değer ürünün tercih edilmesinde etkili olmaktadır([3]).

Tarihsel süreçte ilk giyilebilir saat 1868 yılında Patek Philippe tarafından Kontes Koscowics için aksesuar amaçlı üretilmiştir. Bu nedenle bir saatin giyilebilir olma işlevinin yeni bir adım olmadığını da belirtmek önemlidir. Anca…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
677