Yaklaşım Logo

Özel Hastanelerin Acil Servisinde İlave Ücret Alınması

Yazar: Mehmet Şükrü DİKER*

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

Vatandaşlarımız tarafından sağlık konusunda en çok şikâyet edilen konuların başında özel hastanelerin sunmuş olduğu acil servis hizmetlerinden alınan ilave ücretler gelmektedir. Bu sebepten dolayı Özel hastanelerin Acil Tıp branşından girişinin yapılarak sağlanan sağlık hizmetleri ile ilgili olarak alınabilecek ücretler vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Bu yazımızda güncel mevzuat hükümlerine dayalı olarak özel hastanelerin acil servisine giden hastaların hangi durumlarda ücret ödemesi veya ödememesi gerektiği ile ilgili ayrıntılı şekilde detaylara değineceğiz.

II- MEVZUAT HÜKÜMLERİ VE DEĞERLENDİRME

A- İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3. İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri bölümünde, Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz.

a) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

b) Yoğun bakım hizmetleri,

c) Yanık tedavisi hizmetleri,

ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

d) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,

f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

g) Hemodiyaliz tedavileri,

ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemler (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç).

h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki işitsel implant işlemlerinden

j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler,

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı