Yaklaşım Logo

İlk Defa Halka Arz Edilen Kurumlarda Kurumlar Vergisi Oran İndirimi

Yazar: Bilal SIRÇA*

E-Yaklaşım / Kasım 2023 / Sayı: 371

I- GİRİŞ

Halka açılma, bir anonim ortaklığın (şirket, ortaklık) kaynak ihtiyacını karşılamada başvurduğu bir “Doğrudan Finansman” yöntemidir. Halka arz ise, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışıdır. Eğer halka arz, halka kapalı bir anonim ortaklık tarafından ilk defa yapılırsa, bu “Halka Açılma” olarak ifade edilmektedir. Önceden paylarını halka arz etmiş ortaklıkların, paylarını tekrar halka arz etmelerine “İkincil Halka Arz” denilmektedir.

Şirketlerin paylarını halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. Şirketler, mevcut sermayeyi temsil eden paylarının bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir.

Halka açılmak amacıyla Kurula başvuruda bulunmak isteyen kurumların VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin ikinci bölümünde yer alan şartları sağlaması zorunludur. Halka açılmak ve Borsa İstanbul’da işlem görmek isteyen kurumlar için yapılacak ön hazırlıklar ve halka açılma süreci aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1- Şirket içi çalışma grubunun oluşturulması.

2- Bağımsız denetim çalışmasının başlatılması.

3- Aracı kuruluş seçimi/piyasa danışmanlığı anlaşması yapılması.

4- Esas sözleşme tadili ve Genel Kurul Kararı alınması.

5- SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru.

6- Borsa İstanbul tarafından şirketin işlem göreceği pazarın belirlenmesi.

7- SPK ve Borsa İstanbul uzmanlarının şirket incelemeleri.

8- Kurul tarafından izahnamenin onayı.

9- Takas ve Saklama Bankası ve MKK’ya müracaat.

10- Payların halka arz edilmesi ve satış sonuçlarının bildirilmesi.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı