Yaklaşım Logo

Borçlanma Yoluyla Eksik Olan Hizmet Sürelerinin Tamamlanması

Yazar: Serdar ADAY*

E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366

I- GİRİŞ

Hizmet borçlanması, emeklilik şartlarından olan prim gün sayısı (Diğer şartlar sigortalılık süresi ve yaş) şartının yeterli gelmediği durumlarda sigortalılar için söz konusu eksikliği telafi etmek adına tanınmış bir haktır. Diğer taraftan borçlanılan sürenin, sigortalının ilk tescil tarihinden önceye ait olması durumunda sigortalıya, sigortalılık başlangıç tarihini borçlanılan süre kadar geriye çekme imkânı tanımaktadır. 

Yazımızda, özellikle son EYT düzenlemesi nedeniyle de çok önemli bir konu haline gelen hizmet borçlanmasının hangi hallerde ve ne şekilde yapılabileceğini açıklamaya çalışacağız.

II- BORÇLANMA YAPILABİLECEK SÜRELER

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesi, adı geçen Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrası (4/1-a) kapsamındaki sigortalıların borçlanabilecekleri süreleri düzenlemiştir. Belirtilen Kanun maddesindeki süreleri bir tablo halinde göstermek konuyu daha anlaşılır kılacaktır. Buna göre;

 

BORÇLANILACAK SÜRENİN MAHİYETİ

BORÇLANMA YAPILABİLECEK SÜRENİN UZUNLUĞU

Vatani göre (Askerlik)

Askerlik süresi kadar

Doğum borçlanması

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı