Yaklaşım Logo

7420 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Analizi, Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar ve Yapılması Gereken Düzenlemeler (E-Yaklaşım)Yazar: Levent BAŞAK*
E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361
 
I- GİRİŞ
03.11.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve uygulamada Torba Kanun adı verilen 7420 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”[1] ile 193 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu” (GVK) çeşitli değişiklikler yapılmıştır.
7420 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde yer a…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı