Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bildirimi Zorunlu mudur?

Yazar: Harun ORDU*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
Ev hizmetlerinde çalıştırılanlar 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu döneminde ücretle ve sürekli çalışanlar hariç
sigortalı sayılmamıştır. 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde bu uygulamayı değiştirmemiştir. Her iki düzenlemede de “ücretle
ve sürekli” çalışmanın tanımı yapılmadığından uygulamada bu hususun tespiti hep problem olmuş uygulama…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN