Yaklaşım Logo

5973 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirketlere Ait Marka Alım Desteği Uygulaması Ve Yeni Bir Destek Önerisi

Yazar: Levent BAŞAK*

E-Yaklaşım / Mayıs  2023 / Sayı: 365

I- GİRİŞ

Temelde şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla hazırlanmış olan “İhracat Destekleri Hakkında Karar” yürürlüğe konulmuş ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı([1]) olarak yayımlanmıştır. Bu Karar’da ihracatın teşviki amacıyla dağınık halde bulunan destek unsurları tek bir Karar’da toplanmıştır.

Mezkûr Karar’ın 9. maddesinde, yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirketlere ait marka alım desteğine ilişkin düzenleme yer almaktadır. Uluslararası pazarlarda Türkiye’de yerleşik şirketlere rekabet avantajı sağlayabilecek en önemli desteklerin başında bu destek unsuru gelmektedir.

Bu nedenle bu makalemizde mezkûr Karar’ın 9. maddesinde yer alan destek unsuru ele alınacaktır. Analizlerimizde 16.01.2023 tarihinde yürürlüğe giren Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteğine İlişkin Genelge”de yapılan düzenlemeler de göz önünde bulundurulacaktır. Bu makalemizde ayrıca, mezkûr Karar’ın 1. maddesinde belirtilmiş olan amaçların yerine getirilebilmesi açısından ek bazı düzenlemeler yapılabilir miydi? sorusuna müteakip bölümlerde cevap vermeye çalışacağız.

II- YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİNE İLİŞKİN ESASLAR

Mezkûr Karar’ın 9. maddesinde iki tür destek unsuru düzenlenmiştir:

1- Yurt dışı şirket alım desteği.

2- Yurt dışında yerleşik şirketlere ait markalara ilişkin alım desteği.

Görüleceği üzere bu Karar ile düzenlenmiş destekler yurt dışında yerleşik şirketler ve şirketlere ait markaların alımında yapılan giderler için uygulanacaktır. Yani yurt dışında yabancı bir şirket tarafından açılmış olan şubelerin alımına yönelik yapılan giderlerin bu Karar ile desteklenmesi mümkün değildir.

Mezkûr Genelge’nin 4. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca bu Karar ile sağlanan desteklerden yararlanmak isteyen şirketlerin Genelge’de belirtilmiş olan belgeleri doldurması ve ön onay başvurusu yapmaları gerekmektedir. Yani desteklerden yararlanmak için ön onay alınması gerekir.

A- DESTEĞİN UYGULAMA ŞEKLİ

Mezkûr Karar’ın 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan düz…

Diğer Yazılar
Şimdi Abone-Ol
eylul-haber

ABONE OL

Podcst Dinle
En Çok Okunanlar