Önemli Sosyal Güvenlik Ödemeleri Usul ve Esasları İle 2022 Yılı Tutarları (E-Yaklaşım)

I- GİRİŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kapsamdaki sigortalılara her yıl belirlenen tutarlarda cenaze ve emzirme ödeneği verilmektedir. Ayrıca hak sahibi olarak yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenme yardımı ödenmekte, Emekli Sandığı’na tabi olan memurlardan dolayı hak sahibi olarak dul ve yetim aylığı alan anne, eş ve kız çocuklara da farklı esaslar çerçevesinde evlenme yardımı yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 07 Ocak 2022 tarih ve 2022/1 sayılı Genelgesi ile de bazı ödemeler ile birlikte emzirme, cenaze ödenekleri tutarları da yayımlanmıştır.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN