Yaklaşım Logo

Zarar Ziyan ve Tazminatların Giderleştirilmesinde Özellik Arz Eden Hususlar (E-Yaklaşım)

Yazar: Altar Ömer ARPACI*
E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361
 
I- GİRİŞ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. maddesinde “Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, 40/3. maddesinde ise; işle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar ziyan ve tazminatların indirimi hüküm altına alınmıştır.”[1] Aynı Kanun’un 41/6.maddesinde ise teşebbüs sahibini…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı