İdari Görüşler Çerçevesinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (E-Yaklaşım)

I- GİRİŞ

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’na eklenen 32/A maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN