2021 Takvim Yılında Gerçek Kişilerce Elde Edilen Repo Gelirlerinin Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

I- GİRİŞ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(GVK)’nun 1. maddesi gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisinin konusunu hüküm altına almıştır. Mezkûr madde hükmüne göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

GVK’nın 2. maddesinde ise, gerçek kişilerce elde edilebilecek gelir kalemleri sayma yöntemi ile belirlenmiştir. Buna göre, gelire giren kazanç ve iratlar, ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşmaktadır.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN