Yaklaşım Logo

2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezası Tutarlarında Üst Sınırlar Ne Kadar Oldu?

Yazar: Kemal AKYOL*

Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I- GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun(1) 102. maddesinde işverenlerin bir takım yükümlülüklere uymaması halinde uygulanacak olan idari para cezalarına yer verilmiştir. Bu yükümlülüklerin bazılarının yerine getirilmemesi halinde uygulanacak olan cezalarda kanunen bir üst sınır getirilmiş olup, cezalarda uygulanmakta olan bu üst sınır her yıl belirlenmekte olan asgari ücrete göre de değişmektedir. Asgari ücret her yıl 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilmekte olup, komisyonun 16.12.2021 tarih 20211 sayı ile almış olduğu kararla 2022 yılı için de uygulanacak olan asgari ücret tespit edilmiştir(2). Bu itibarla 2022 yılında idari para cezalarında uygulanacak olan üst sınır yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

II- ÜST SINIR UYGULAMASINA GİREN İDARİ PARA CEZALARI

5510 sayılı Kanun’a göre, Sigortalı; Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, İşveren; Kanun’un 41- (a) ve 41-(c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade etmektedir. Son olarak İşyeri ise; sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak tanımlanmaktadır(3).

Bu tanımlamalardan sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen 01.01.2022-31.12.2022 döneminde çalışanlar için günlük asgari ücreti 166,80 TL, aylık asgari ücret ise 5.004,00 TL (Brüt) olarak belirlenmiştir.

İhlale giren yükümlülükler de işverenlere idari para cezası uygulanırken üst sınır uygulaması dikkate alınacağı hususlar;

a) Kurum’un prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanun’un 86. maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı