Yaklaşım Logo

2022 Sayılı Kanun Kapsamında 2022 Yılında Yaşlılık (65 Yaş) ve Engelli Aylıkları (E-Yaklaşım)

Yazar: Akın ŞİMŞEK*

E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Sosyal güvenlik hakkı kapsamında gelir veya aylık almayan ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi zorunlu sigortalı olarak bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile 2828 sayılı Kanuna göre harçlık ödenenler hariç olmak üzere muhtaç ve 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına 2022 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanmaktadır. Bu aylık kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak da bilinmektedir. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik([1]) ile bu kapsamda bağlanacak aylıklara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Genel olarak 65 yaş aylığı ödeme göstergesi 7143 sayılı Kanun ile([2]) 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.332’den 4.387’ye artırılmıştır. Son olarak da 2022 yılı Bütçe Kanunu eki K Cetveli IV- Diğer Ödemeler bölümü 5. madde ile de 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 2. maddesinde yer alan 4.860 ve 3.240 gösterge rakamlarının 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde sırasıyla 5.253, 3.502 olarak uygulanması öngörülmüştür. Bu düzenlemeler uyarınca 65 yaşın altındaki Türk vatandaşlarına engel durumlarına göre de aylık bağlanabilmektedir.

Bu makalede 2022 yılında Bütçe Kanunu ve 2022 sayılı Kanun kapsamında bağlanacak aylıklara ilişkin usul ve esaslar ile tutarlarından bahsedilecektir.

II- 65 YAŞ AYLIĞI

Muhtaç olan Türk vatandaşlarından 65 yaşını doldurmuş olanlara aylık bağlanmasına ilişkin usul ve esaslara 2022 sayılı Kanun’un birinci maddesinde yer verilmiştir. Bu düzenleme gereğince;

·   Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar,

·   Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar,

·   Nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar,

·   2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler,

hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna kara…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı