2022 Sayılı Kanun Kapsamında 2022 Yılında Yaşlılık (65 Yaş) ve Engelli Aylıkları (E-Yaklaşım)

Yazar: Akın ŞİMŞEK*
E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ
Sosyal güvenlik hakkı
kapsamında gelir veya aylık almayan ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi
zorunlu sigortalı olarak bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka
bağlanması mümkün olanlar ile 2828 sayılı Kanuna göre harçlık ödenenler hariç
olmak üzere muhtaç ve 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına 2022 sayılı Kanun
uyarınca aylık bağlanmaktadır. Bu ay…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN