2021 Yılı Bütçe Uygulaması (Hedefler ve Gerçekleşmeler)

Yazar: Haldun DARICI*

Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

2021 yılı bütçe uygulama sonuçları geçtiğimiz ay içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanmış olup bu sonuçlar başlangıçta hedef alınan bütçe büyüklüklerinde önemli değişimler olduğunu göstermektedir. 2021 yılına ait bütçe harcamaları, gelirleri ve bütçe dengeleri önce Mayıs ayında yayımlanan Kamu Maliyesi Raporunda daha sonra da Eylül ayında yayımlanmış olan Orta Vadeli Programda revize edilmiştir. Ancak bütçe büyüklüklerinde yılı içerisinde yapılmış olan bu revizeler, yılın son aylarında yaşanan gelişmeler karşısında yeterli olamamış ve yılsonunda bütçe büyüklükleri tahminlerin ötesinde bir gelişme göstermiştir. Bu sonuçlar, 2021 yılı bütçesinin gerçekleşme tahminlerine göre hazırlanmış olan 2022 yılı bütçesinin de revize edilme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Çalışmada 2021 yılı bütçesindeki bu gelişmeler üzerinde durulmuştur. Bütçede başlangıçta hangi büyüklükler hedef alınmış, yılsonunda bu hedefler nasıl gerçekleşmiştir, bütçe büyüklüklerindeki bu önemli değişimlerin sebepleri nelerdir, 2022 yılı bütçesinin revize edilmesine niçin ihtiyaç vardır? Çalışmada belirtilen tüm bu konular, bütçe rakamlarına da yer verilmek suretiyle değerlendirilmiştir.

Sözü edilen açıklamalara geçmeden önce 2021 yılı bütçe uygulamalarında ön plana çıkan iki önemli hususun belirtilmesi uygun bulunmuştur. Bunlar 2021 yılında vergi gelirlerinin beklentilerin üzerinde artış göstermiş olması ve bütçe açığının da hedeflerin altında kalmasıdır. Bütçe uygulamalarında ön plana çıkan bu olumlu gelişmelere çalışmada ayrıca yer verilmiştir.

II- HEDEFLER VE GERÇEKLEŞMELER

2021 yılı bütçesinde öngörülen bütçe büyüklükleri ile bu hedeflerin yılsonundaki gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Büyük.

 Bütçe Hedef.(1)

 Gerçekleş. (2)

 Fark (2-1)

Ger. % (2/1)

Giderler

 1.346.139

 1.599.642

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı