30.08.2016 Tarih Resmi Gazete Yayımlanmamıştır

22/6/1927 tarihli ve 5235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair

Yönetmelik uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamıştır.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı