Yaklaşım Logo

20.04.2023 Tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete

R.Gazete No     : 32169

R.Gazete Tarihi : 20.04.2023

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yatırımlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 143)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Batman Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Teknoloji Fakültesinin Kapatılmasına, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7101)

–– Adana İlinde Yapılacak Olan Selüloz Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7102)

–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7103)

–– Ankara İli, Beypazarı İlçesinde Bulunan Sınırları Gösterilen Alanın Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7104)

–– Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Esentepe, Şentepe ve Tezekli Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7105)

–– Konya İli, Meram İlçesi, Şükran, 18 ve 21 Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7106)

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7107)

–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7108)

–– Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7109)

–– Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7110)

–– Bitlis İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7111)

–– Siirt İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7112)

–– Amasya, Bursa, Kütahya, Mersin ve Osmaniye İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7113)

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Belirtilen Orman İşletme Müdürlükleri ile Orman Fidanlık Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7114)

–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Torba-Çamlık-Kızılağaç Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7115)

–– Sivas ve Kayseri İllerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7116)

–– Burdur İli, Kemer, Merkez ve Yeşilova İlçelerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7117)

–– Afyonkarahisar ve Eskişehir İllerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7118)

–– Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7119)

–– Afyonkarahisar İli, Çay, Şuhut ve Sultandağı İlçelerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7120)

–– Aydın-Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi Kapsamında Ödemiş-Köşk Devlet Yolu Trafiğinin Otoyola Bağlanması Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7121)

–– Denizli Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7122)

–– 400 kV Diyarbakır 3 (Beyhan 1)-Çınar Brş.N. Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7123)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7124)

–– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Gölbaşı ve Yusufpaşa Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7125)

–– Bölgede Yaşanan Kuraklık ile Gıda Arz ve Güvenliği Hususları Dikkate Alındığında Önemli ve İvedi Yatırımlardan Olan Akdağmadeni-Bahçecik Projesi (KOP) Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7126)

–– 154 kV Emirdağ-2 Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergâhı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7127)

–– 154 kV (Kozan-Kadirli) Brş.N-Kadirli OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7128)

–– Demirciler Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Osmaniye İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7129)

–– Çanakkale İlinde Kurulacak Kocalar RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7130)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 7138)

–– Ekli Listede Belirten Enstitülerin Kurulması ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İslami İlimler Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7139)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Desteklenecek Demiryolu Yolcu Taşıma Hatları ile Kamu Hizmeti Yükümlüsü Tren İşletmecisinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 7140)

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği

–– Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik

–– Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 190)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/04/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-23 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2023 Tarihli ve 2020/21844 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2023 Tarihli ve 2021/8574 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/2/2023 Tarihli ve 2018/9808 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihli ve 2019/6668 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihli ve 2019/15788 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihli ve 2019/17469 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihli ve 2019/20425 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2019/38387 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2023 Tarihli ve 2019/1603 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
Podcst Dinle
En Çok Okunanlar