Yaklaşım Logo

Tevkifat Oranları

Kalfa Reklam

TEVKİFATA TABİ ÖDEMELER

TEVKİFAT ORANI
– Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ve GVK’nın 61. maddesi uyarınca ücret sayılan ödemeler üzerindenGVK 103 ve 104. maddelere göre
– GVK’nın 18. maddesi kapsamında sayılan müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlere yapılan serbest meslek ödemelerinden% 17
– Diğer serbest meslek işleri dolayısı ile yapılan ödemelerden% 20
– Birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden% 3
– Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden% 20
– Gayrimenkullerin kiralanması karşılığı ödenen bedellerden (vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemeler dahil)% 20
– Menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıkların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden% 0
– Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden% 0
– Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden% 20
– Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/1-3. maddesinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Tam mükellef kurumlara dağıtılanlar hariç)% 15
– Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından
♦ Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda% 18
♦ 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda% 15
♦ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda% 13
– Mevduat faizlerinden
♦ Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda% 15
♦ 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda% 12
♦ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda% 10
– Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları üzerinden
♦ Vadesiz ve ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda% 15
♦ 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda% 12
♦ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda% 10
– Repo kazançları üzerinden
(Tam ve dar mükelleflere yapılan ödemelerden)
% 15

– Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından

(Hesap açılış veya vade yenileme tarihlerine göre):

01.01.2013 ve öncesi02.01.2013-30.08.201831.08.2018-30.11.201801.12.2018-20.03.201921.03.2019 ve sonrası
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda%15%18%20%18%20
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda%15%15%16%15%20
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda%15%13%13%13%18

– Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından

(Hesap açılış veya vade yenileme tarihlerine göre):

01.01.2013 ve öncesi02.01.2013-30.08.201831.08.2018-30.11.201801.12.2018-29.09.2020 30.09.2020-30.09.202101.04.2022 ve sonrası
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda%15%15%5%15%5%15
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda%15%12%3%12%3%12
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda*%15%10%0%10%0%10

* 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (01.05.2019 tarihli RG) ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan mevduat faizlerinde tevkifat oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Bu oran 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için geçerlidir.

Diğer Yazılar