Yaklaşım Logo

2023 Mayıs Pratik Bilgiler

ÖNEMLİ: Pratik Bilgiler, özet bilgiler olup, eksiklikler içerebilir. Bu bağlamda, uygulama aşamasında ilgili yasal düzenlemelere başvurulmalıdır. 
DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (TL)
Dönemler16 Yaşından Büyükler İçin16 Yaşından Küçükler İçin
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi10.008,0010.008,00
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi6.471,006.471,00
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi5.004,005.004,00
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi3.577,503.577,50
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi2.943,002.943,00
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi2.558,402.558,40
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (TL)
DönemlerAday Çırak ve Çıraklar İçinKalfalık Yeterliğ. Kazanan 12. Sınıf Öğrencileri İçin
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi3.002,405.004,00
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi1.941,303.235,50
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi1.501,202.502,00
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi1.073,25
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi882,90
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi767,52
İŞLETMELERDE MESLEKİ ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLER İLE MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA STAJ VE TAMAMLAYICI EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (TL)
Dönemler20 ve Üzerinde Personel Çalıştıran İşyerlerinde20’den Az Personel                Çalıştıran İşyerlerinde
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi2.552,041.276,02
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi1.650,11825,05
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi1.276,02638,01
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi767,28383,64
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi631,19315,60
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ (SPEK) SINIRLARI
DönemlerSPEK Alt Sınırı (TL)SPEK Üst Sınırı (TL)
GünlükAylıkGünlükAylık
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi333,6010.008,002.502,0075.060,00
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi215,706.471,001.617,7548.532,50
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi166,805.004,001.251,0037.530,00
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi119,253.577,50894,3826.831,40
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi98,102.943,00735,7522.072,50
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi85,282.558,40639.6019.188,00
AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI (TL)
Engellilik Dereceleri201820192020202120222023
  I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)1.0001.2001.4001.5002.0004.400
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)5306507908601.1702.600
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)2402903503805001.100
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (TL)VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
01.01.2023 – 31.12.2023 Dönemi01.01.2023 –  30.06.2023108,42 TL
1Brüt Ücret10.008,0001.07.2022 –  31.12.202283,40 TL
2Sigorta Primi İşçi Payı (1×0,14)1.401,1201.01.2022 –  30.06.202258,86 TL
3İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (1×0,01)100,0801.07.2021 –  31.12.202144,95 TL
4Gelir Vergisi Matrahı01.01.2021 –  30.06.202141,45 TL
5Gelir Vergisi01.07.2020 –  31.12.202038,62 TL
6Damga Vergisi01.01.2020 –  30.06.202036,52 TL
7Kesintiler Toplamı (2+3)1.501,2001.07.2019 –  31.12.201934,61 TL
8Net Ücret (1-7)8.506,8001.01.2019 –  30.06.201932,65 TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANIKONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER(01.01.2023-31.12.2023 Dönemi)
01.01.2023 – 30.06.2023 Dönemi19.982,83 TL
01.07.2022 – 31.12.2022 Dönemi15.371,40 TLBrüt Asgari Ücret10.008,00
01.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi10.848,59 TLSigorta Primi İşçi Payı (% 14)1.401,12
01.07.2021 – 31.12.2021 Dönemi8.284,51 TLİşs. Sig. İşçi Payı (% 1)100,08
01.01.2021 – 30.06.2021 Dönemi7.638,96 TLDamga Vergisi (% 0,759)
01.07.2020 – 31.12.2020 Dönemi7.117,17 TLKesintiler Toplamı1.501,20
01.01.2020 – 30.06.2020 Dönemi6.730,15 TLNet Ücret8.506,80
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARIVERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI
6/2000-12/200101.01.2002’den itibaren01.01.2023’den itibaren250,00 TL
İşçi Payı% 2% 107.07.2022 – 31.12.2022149,00 TL
İşveren Payı% 3% 201.01.2022 – 06.07.202292,00 TL
Devlet Payı% 2% 101.01.2021 – 31.12.202173,50 TL
İSKONTO VE FAİZ ORANLARIASGARİ ÜCRETTEİŞVEREN KATKISI
Reeskont İşleml.Avans İşleml.
31.12.2022’den itibaren% 9,75% 10,7501.01.2023-31.12.2023 Dönemi
31.12.2021 – 30.12.2022 Dönemi% 14,75% 15,75Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5)2.051,64
19.12.2020 – 30.12.2021 Dönemi% 15,75% 16,75İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2)200,16
13.06.2020 – 18.12.2020 Dönemi% 9,00% 10,00Toplam İşveren Katkısı2.251,80
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
2018 (TL)2019 (TL)2020 (TL)2021 (TL)1-6.2022 (TL)7-12.2022 (TL)2023 (TL)
16,0019,0023,0025,0034,0051,00110,00
VERGİDEN MÜSTESNA ULAŞIM BEDELİ
2019 (TL)2020 (TL)2021 (TL)1-6.2022 (TL)7-12.2022 (TL)2023 (TL)
10,0012,0013,0017,0025,5056,00
SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık)(1 EKİM 2008’DEN İTİBAREN TÜM SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI İÇİN)
Ay/Yıl20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Ocak0,640,570,870,500,810,630,890,871,061,460,821,211,790,85
Şubat 0,640,650,750,470,890,670,880,901,051,480,811,211,490,85
Mart0,670,710,760,460,900,670,880,921,051,530,881,211,700,79
Nisan0,700,710,790,530,790,720,880,921,051,530,801,211,710,79
Mayıs0,760,670,760,410,700,790,750,921,051,950,661,401,86
Haziran0,700,720,760,550,670,810,750,891,461,820,671,441,84
Temmuz0,660,710,760,680,670,810,730,921,461,590,761,461,84
Ağustos0,640,700,650,800,760,870,730,921,651,190,761,461,84
Eylül0,630,620,580,800,740,870,690,941,881,180,761,431,16
Ekim0,610,670,580,620,710,880,690,981,881,110,761,431,16
Kasım0,610,840,480,710,710,820,790,981,510,970,761,351,16
Aralık0,620,840,470,710,710,820,790,981,510,900,761,351,16
Not: Gecikme cezası ve zammının hesaplanmasında ayrıntılı bilgi için SGK’nın 18.06.2020 tarih ve 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesine bakınız.Süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen Kurum alacaklarından ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için 1 Mayıs 2010 tarihine kadar % 3, bu tarihten itibaren % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı yukarıda belirtilen oranlarda gecikme zammı hesaplanır.
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (10.06.2003’ten İtibaren)
HİZMET SÜRESİYILLIK İZİN SÜRESİ(*)
1 Yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlar14 iş günü
5 Yıldan fazla 15 yıldan az olanlar20 iş günü
15 Yıl (dahil) ve daha fazla olanlar26 iş günü
18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakilerEn az 20 iş günü
(*) Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır. (Y: 11.09.2014)
SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
DönemlerYemek Parası (Günlük)Çocuk Zammı (Aylık)Aile Zammı (Aylık)
Genel657 s. K. Md.4/CGenel657 s. K. Md.4/C
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi78,90 TL200,16 TL400,32 TL1.000,80 TL2.001,60 TL
01.12.2022-31.12.2022 Dönemi51,01 TL129,42 TL258,84 TL647,10 TL1.294,20 TL
01.07.2022-30.11.2022 Dönemi12,94 TL129,42 TL258,84 TL647,10 TL1.294,20 TL
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi10,01 TL100,08 TL200,16 TL500,40 TL1.000,80 TL
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi7,16 TL71,55 TL143,10 TL357,75 TL715,50 TL
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi5,89 TL58,86 TL117,72 TL294,30 TL588,60 TL
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi5,12 TL51,17 TL102,34 TL255,84 TL511,68 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi4,06 TL40,59 TL81,18 TL202,95 TL405,90 TL
SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)(01.01.2023 – 31.12.2023 Döneminde)
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında(*)10.008,00
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, 
— İlk tespitte her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında20.016,00
— Bir yıl içinde ikinci kez tespitinde her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında50.040,00
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında(*)30.024,00
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin iki katı tutarında(*)20.016,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücret tutarında(*) 10.008,00
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için; aylık asgari ücretin iki katını 20.016,00 TL’yi) geçmemek üzere,
— Belgenin asıl olması halinde, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında2.001,60
— Belgenin ek olması halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında1.251,00
Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak                  Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında5.004,00
Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence   düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında20.016,00
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında20.016,00
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere               Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz                 edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin oniki katı tutarında120.096,00
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin altı katı tutarında60.048,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında30.024,00
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz              sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını (120.096,00 TL’yi) aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında5.004,00
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını (60.048,00 TL’yi)                     aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında 5.004,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını (30.024,00 TL’yi) aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında5.004,00
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında120.096,00
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında5.004,00
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz                  olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası                 uygulanmaksızın:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında120.096,00
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında60.048,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, aylık asgari ücretin üç katı tutarında30.024,00
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak                en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara, aylık asgari ücretin iki katı tutarında20.016,00
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere aylık asgari ücret tutarında(*)10.008,00
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, aylık asgari ücret tutarında(*)10.008,00
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine, aylık               asgari ücret tutarında(*) 10.008,00
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, aylık asgari ücret tutarında(*)10.008,00
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında(*)1.000,80
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*) 10.008,00
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*)10.008,00
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin beş katı tutarında 50.040,00
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek               amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,               aylık asgari ücretin on katı tutarında100.080,00
Kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden, 5510 sayılı Kanun’un 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri; 
— Belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyenler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında50.040,00
— Geç verenler hakkında, aylık asgari ücretin iki katı tutarında20.016,00
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin;
Belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında1.000,80
Hiç yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında5.004,00
4/c kapsamındaki sigortalıların hizmet bilgilerinin 100. madde kapsamında Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişinin;
Belirlenen süre içinde elektronik ortamda hiç gönderilmemesi halinde, ilgili yılın aralık ayında geçerli olan asgari ücretin yirmi dört katını geçmemek üzere, sigortalı başına aylık                asgari ücretin beşte biri tutarında 2.001,60
Geç gönderilmesi halinde, ilgili yılın aralık ayında geçerli olan asgari ücretin yirmi dört katını geçmemek üzere, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında 1.000,80
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında (*) 1.000,80
5510 sayılı Kanun’un 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara aylık asgari ücretin yarısı tutarında5.004,00
5510 sayılı Kanun’un Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında 10.008,00
“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin;
Yasal süresinde verilmemesi halinde her bir sigortalı için asgari ücret tutarında10.008,00
Yasal süresi dışında verilmesi halinde Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve                        aylık asgari ücretin iki katını (20.016,00 TL’yi) geçmemek üzere, ayrıca asgari ücretin beşte biri tutarında2.001,60
Yasal süresi dışında verilen bildirgenin ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için              verildiğinin anlaşılması halinde, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını (20.016,00 TL’yi) geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında1.251,00
— Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılışına ilişkin                     Bildirgenin süresinde verilmemesi halinde asgari ücretin onda biri tutarında1.000,80
Herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde asgari ücretin iki katı tutarında20.016,00
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için; aylık asgari ücretin iki katını (20.016,00 TL’yi) geçmemek üzere,
— Beyannamenin asıl olması halinde, beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında2.001,60
— Beyannamenin ek olması halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında1.251,00
Ek beyannamenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak                  Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında5.004,00
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için  
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin üç katını (30.024,00 TL’yi) geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında10.008,00
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin iki katını (20.016,00 TL’yi) geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında5.004,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücreti (10.008,00 TL’yi) geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücretin üçte biri tutarında3.336,00
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmedi ği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden (1.000,80 TL’den) az, iki katından (20.016,00 TL’den) fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildirilen her bir işyeri için aylık asgari ücreti (10.008,00 TL’yi) geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında1.000,80
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu                    idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ                 tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
Özel Sektör (%)Kamu Sektörü (%)
Engelli Oranı34
Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Oranı2
Toplam36
NOT: Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda, dolu kadro sayısının (taşra teşkilatı dahil) % 3’ü oranında engelli çalıştırmak zorundalar.
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2023 – 31.12.2023 Döneminde)
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
3/1-298İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)1.018
3/298İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  105.688
599/1-aEşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)885
799/1-bGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)1.480
7/2-f99/2İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)5.958
899/1-cYazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)885
1499/1-cÇağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)885
2899/dÇalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)885
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için3.475
30101Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için13.190
30101Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 13.190
32102/aÜcret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için956
32102/aÜcret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için956
39102/aAsgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için956
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek3.475
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek3.475
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek3.475
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için1.683
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için1.683
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için1.683
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için1.683
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 1.683
63104Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak9.302
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için1.683
68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak9.302
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek9.302
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 9.302
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak9.302
73104Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak9.302
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek9.302
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek9.302
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak9.302
90106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak105.688
92/2107/1-aİş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 84.552
96/1107/1-bİş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 84.552
96/2107/1-bİşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 84.552
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek84.552
6331 s. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2023 – 31.12.2023 Döneminde)
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
4/1-a26/1-aMesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması15.529
4/1-b26/1-aİşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi15.529
6/126/1-b– Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde görevlendirilmeyen her bir kişi için 38.876
– Aykırılığın devam ettiği her ay için38.876
6/126/1-bKanunda belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi halinde ve aykırılığın devam ettiği her ay için19.426
6/1-b26/1-bGörevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların görevlerini yerine               getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların karşılanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)11.645
6/1-c26/1-bİşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)11.645
6/1-ç26/1-bGörevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı)7.755
6/1-d26/1-bÇalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmemesi (her bir ihlal için ayrı ayrı)11.645
8/126/1-cİşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması (her bir ihlal için ayrı ayrı)11.645
8/626/1-cİşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaması, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresinin dikkate alınmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)11.645
10/126/1-ç– İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması23.314
– Aykırılığın devam ettiği her ay için34.982
10/426/1-çİş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması11.645
1126/1-dAcil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili Kanunun hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)7.755
– Aykırılığın devam ettiği her ay için7.755
1226/1-dCiddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Kanunun tahliye hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)7.755
– Aykırılığın devam ettiği her ay için7.755
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza           Miktarı (TL)
14/126/1-eİş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara               uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma                 potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi                 (her bir yükümlülük için ayrı ayrı)11.645
14/226/1-eİş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde; meslek hastalıklarının, öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilmemesi15.529
14/426/1-eSağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen              sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ya bildirmemesi15.529
15/126/1-fÇalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarının ve Kanunda belirtilen hallerde               sağlık muayenelerinin yapılmasının sağlanmaması (sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için)7.755
15/226/1-fTehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılması (sağlık raporu bulunmayan her çalışan için)7.755
1626/1-gÇalışanların, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konusunda bilgilendirilmemesi (bilgilendirilmeyen her bir çalışan için)7.755
17/1-726/1-ğ– Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili yükümlüklerin yerine getirilmemesi- Çalışan temsilcilerinin eğitilmemesi- Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işlerde mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılması- İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana ve altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara işe başlatmadan önce verilmesi gereken eğitimlerin verilmemesi- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanların yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimi aldıklarına dair belge olmaksızın işe başlatılması- Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlamaması- Verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması – Eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması- Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi (her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı) 3.138
1826/1-hÇalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)7.755
20/126/1-ıÇalışan temsilcisi görevlendirilmemesi7.755
20/326/1-ıÇalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda gerekli tedbirlerin alınmaması11.645
20/426/1-ıÇalışan temsilcileri ve destek elemanlarının görevlerini yürütmeleri nedeniyle haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânların sağlanmaması7.755
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza           Miktarı (TL)
2226/1-iElli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin                yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmasına ilişkin                        yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)15.529
23/226/1-jBirden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu sağlamak zorunda olan yönetimlerin, iş sağlığı ve güvenliği uyarılarına uymayan işyerlerini ÇSGB’ye bildirmemesi38.876
24/226/1-kİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması38.876
25/626/1-l– İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi (ihlale uğrayan her bir çalışan için) 6.286
– Aykırılığın devam ettiği her ay için 6.286
2926/1-m– Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanmaması388.903
– Güvenlik raporu hazırlayıp ÇSGB’nin değerlendirmesine sunmadan işyerinin              faaliyete geçirilmesi622.244
– ÇSGB’ce izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete                 devam edilmesi622.244
3026/1-nİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)7.755
26/1-oÇalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin                    edilmemesi (çalışan başına) 3.138
26/1-öYer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması (çalışan başına) 3.138
Not: Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen idari para cezaları;a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,2- Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,2- Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak, c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,2- Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak, uygulanır.İşin durdurulması halinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.09.2013’den itibaren)
Sigorta KollarıSigortalı Payı (%)İşveren Payı (%)Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi22
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi91120
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)912 – 1421 – 23
Genel Sağlık Sigortası Primi57,512,5
Toplam1420,5 – 23,534,5 – 37,5
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.09.2013’den itibaren)
Sigorta KollarıToplam (Sigortalı) (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi20
Genel Sağlık Sigortası Primi12,5
Toplam34,5
4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigorta KollarıSigortalı Payı (%)İşveren Payı (%)Toplam (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi91120
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)914,33 – 2123,33 – 30
Genel Sağlık Sigortası Primi57,512,5
Toplam1418,5 – 28,532,5 – 42,5
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigorta KollarıToplam (Sigortalı) (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi20
Genel Sağlık Sigortası Primi12
Toplam32
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.09.2013’den itibaren)
Sigorta KollarıSigortalı Payı (%)İşveren Payı (%)Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi7,522,530
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi22
Toplam7,524,532
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı2008 Yılında (%)2009 Yılında (%)2010 Yılında (%)01/2011-06/ 2015 Arası (%)07/2015-02/2016 Arası (%)(*)
4/b Sigortalılarına Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden1213141510
(*) Emekli aylıklarından yapılan SGDP kesintisi, 2016 Mart ödeme döneminden itibaren kaldırılmıştır.
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI (*)
HİZMET SÜRESİBİLDİRİM SÜRESİİHBAR TAZMİNATI TUTARI
6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin2 Hafta2 Haftalık Ücret
6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin4 Hafta4 Haftalık Ücret
1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin6 Hafta6 Haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin8 Hafta8 Haftalık Ücret
(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.01.2023-30.06.2023 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)
Aylık Katsayısı 0,433684
Taban Aylık Katsayısı 6,787992
Yan Ödeme Katsayısı 0,137535
Kıdem Aylığı Göstergesi20
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,4336844.120,00
Aile Yardımı (2.273 x 0,433684) 985,76
Çocuk Yardımı (250 x 0,433684) 108,42
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)
Ölüm Yardımı Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,4336844.120,00
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,433684] x 28.240,00
(*) 13.1.2023 Tarih ve 32072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7431 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 43. madde uyarınca Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarih ve 27998389-010.06.02-1843378 sayılı (4 Sıra No.lu) Genelgesi.
BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDA OLAN MÜKELLEFLER
YıllarAktif ToplamıNet Satışlar ToplamıYıllar
202240.254.000 TLve80.487.000 TLaşmayanlar2023 Yılında
202118.057.000 TLve36.104.000 TLaşmayanlar2022 Yılında
202013.258.000 TLve26.508.000 TLaşmayanlar2021 Yılında
201912.151.000 TLve24.295.000 TLaşmayanlar2020 Yılında
20189.913.000 TLve19.820.000 TLaşmayanlar2019 Yılında
20178.012.000 TLve16.019.000 TLaşmayanlar2018 Yılında
20166.999.000 TLve13.994.000 TLaşmayanlar2017 Yılında
20156.741.000 TLve13.478.000 TLaşmayanlar2016 Yılında
20146.385.000 TLve12.766.000 TLaşmayanlar2015 Yılında
20135.799.000 TLve11.594.000 TLaşmayanlar2014 Yılında
2023 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYAN MÜKELLEFLER
Noterler
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler
2022 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı939.000 TL
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı1.349.000 TL
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı680.000 TL
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı1.349.000 TL
Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 542)% 122,93
Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 533)% 36,20
Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 521)%  9,11
Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 512)% 22,58
Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 503)% 23,73
Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 484)% 14,47
YILLARI. DÖNEMII. DÖNEMIII. DÖNEMIV. DÖNEM
2023% 8,77
2022% 33,63% 61,12% 92,93
2021% 10,09% 18,14% 27,37% 36,20
2023 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir SözleşmeleriBinde 1,89
– İhale KararlarıBinde 5,69
– Bilançolar227,30 TL
– Gelir Tabloları108,50 TL
– İşletme Hesabı Özetleri108,50 TL
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi294,90 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi393,90 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri194,60 TL
– Muhtasar Beyanname194,60 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)194,60 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler393,90 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler144,40 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri144,40 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi230,70 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2023’den itibaren 10.732.371,80 TL’yi aşamaz.)

Matrah
Veraset yoluyla intikallerdevergi oranı (yüzde)İvazsız intikallerde vergi oranı  (yüzde)(*)
İlk1.100.000 TL için110
Sonra gelen2.600.000 TL için315
Sonra gelen5.500.000 TL için520
Sonra gelen10.900.000 TL için725
Matrahın20.100.000 TL’yi aşan bölümü için1030
    2023 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAREvlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 1.015.747 TL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 2.032.742 TL’si,İvazsız (yani hibe, hediye, yarışma ve çekilişler ile 5602 s. Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyeler vs. yoluyla) intikallerde 23.387 TL’si,veraset ve intikal vergisinden istisnadır.(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
KonutİşyeriArsaArazi
Normal YörelerB inde 1Binde 2Binde 3Binde 1
Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçiBinde 2Binde 4Binde 6Binde 2
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI
2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı2020 Yılı2021 Yılı2022 Yılı2023 Yılı
% 3,83Gn. Bey. Dön.% 11,865% 11,29% 4,555Gn. Bey. Dön.% 61,465
KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARLARI
2017 Yılı (TL)2018 Yılı (TL)2019 Yılı (TL)2020 Yılı (TL)2021 Yılı (TL)2022 Yılı (TL)2023 Yılı (TL)
3.9004.4005.4006.6007.0009.50021.000
BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARINA UYGULANAN İNDİRİM (Enflasyondan Arındırma) ORANLARI
2016 Yılı2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı2020 Yılı2021 Yılı2022 Yılı
% 38,19% 100,00% 100,00% 100,00% 85,10% 100,00% 100,00
GVK Md. 9/10 KAPSAMINDA İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN ESNAF MUAFİYETİ İÇİN HASILAT TUTARLARI
2021 Yılı (TL)2022 Yılı (TL)2023 Yılı (TL)
240.000320.000700.000
TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRLARI
2017 Yılı (TL)2018 Yılı (TL)2019 Yılı (TL)2020 Yılı (TL)2021 Yılı (TL)2022 Yılı (TL)2023 Yılı (TL)
30.00034.00040.00049.00053.00070.000150.000
TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMSİ İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI
2017 Yılı (TL)2018 Yılı (TL)2019 Yılı (TL)2020 Yılı (TL)2021 Yılı (TL)2022 Yılı (TL)2023 Yılı (TL)
1.6001.8002.2002.6002.8003.8008.400
DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA (Değer Artış Kazançları) İSTİSNA TUTARLARI
2017 Yılı (TL)2018 Yılı (TL)2019 Yılı (TL)2020 Yılı (TL)2021 Yılı (TL)2022 Yılı (TL)2023 Yılı (TL)
11.00012.00014.80018.00019.00025.00055.000
DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA (Arızi Kazançlar) İSTİSNA TUTARLARI
2017 Yılı (TL)2018 Yılı (TL)2019 Yılı (TL)2020 Yılı (TL)2021 Yılı (TL)2022 Yılı (TL)2023 Yılı (TL)
24.00027.00033.00040.00043.00058.000129.000
DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİRBAŞ VE PEŞTEMALLIKLAR
2017 Yılı (TL)2018 Yılı (TL)2019 Yılı (TL)2020 Yılı (TL)2021 Yılı (TL)2022 Yılı (TL)2023 Yılı (TL)
9001.0001.2001.4001.5002.0004.400
FATURA DÜZENLEME SINIRI
2017 Yılı (TL)2018 Yılı (TL)2019 Yılı (TL)2020 Yılı (TL)2021 Yılı (TL)2022 Yılı (TL)2023 Yılı (TL)
9001.0001.2001.4001.5002.0004.400
İZAHA DAVETTE KULLANILAN SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE TUTARI
2017 Yılı (TL)2018 Yılı (TL)2019 Yılı (TL)2020 Yılı (TL)2021 Yılı (TL)2022 Yılı (TL)2023 Yılı (TL)
50,00057.00070.000100.000109.000148.000320.000
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2023’den İtibaren)
ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKENLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN VERİLMEMESİ, ALINMAMASI, BU BELGELERDE GERÇEK MEBLAĞDAN FARKLI MEBLAĞLARA YER VERİLMESİ, BU BELGELERİN ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKİRKEN KAĞIT OLARAK DÜZENLENMESİ, BU BELGELERİN HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILMASI(Her bir belge nevi için) 2.200 TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 1.100.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın % 10’u
ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKENLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİN DÜZENLENMEMESİ, KULLANILMAMASI, BULUNDURULMAMASI, ASLI İLE ÖRNEĞİNDE FARKLI MEBLAĞLARA YER VERİLMESİ, GERÇEĞE AYKIRI OLARAK DÜZENLENMESİ, ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKİRKEN KAĞIT OLARAK DÜZENLENMESİ, HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILMASI(Her bir belge nevi için) Her bir tespitte 110.000 TL’yi, yıl içinde de 1.100.000 TL’yi aşmamak üzere 2.200 TL
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU,                   PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE 440 TL
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE 1.100 TL
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA 1.100 TL
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YÖNELİK BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA 26.000 TL
KULLANILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN İŞLEM YAPANLARA (Her bir işlem için) 1.300 TL
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GÖREVİNİ BELİRLENEN SÜREDE YERİNE GETİRMEYEN YA DA BİLDİRİMİ EKSİK VEYA HATALI YAPAN MATBAA İŞLETMECİLERİNE(Bir takvim yılı içinde toplam 840.000 TL’yi aşmamak üzere) 4.200 TL
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE 5.500 TL
MB’NİN ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA 4.200 TL
VUK’UN 86, 148, 149, 150, MÜK. 242, 256 VE 257. MADDELERİNDE YER ALAN ZORUNLULUKLAR İLE MÜK. 257. MAD. VE GVK 98/A MADDESİ UYARINCA GETİRİLEN ZORUNLULUKLARA UYMAYAN
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında7.500 TL
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında3.700 TL
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında1.900 TL
VUK’UN 107/A MADDESİ UYARINCA GETİRİLEN ZORUNLULUKLARA UYMAYAN
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında4.400 TL
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında2.200 TL
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında1.180 TL
TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİ BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN MÜKELLEFLERDEN HER BİRİNE, Her bir işlem için VUK Mük. 355. maddeye göre uygulanan cezalardan az (bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 5.500.000 TL’den fazla) olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR.
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARIBİRİNCİ DERECEUSULSÜZLÜKLER İÇİNİKİNCİ DERECEUSULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2022’den
itibaren (TL)
1.1.2023’den
itibaren (TL)
1.1.2022’den
itibaren (TL)
1.1.2023’den
itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri320,00700,00170,00370,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı190,00420,0095,00210,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar95,00210,0043,0095,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar43,0095,0025,0055,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler25,0055,0012,0026,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf12,0026,006,8015,00
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
DönemlerGecikme Zammı Oranı (Aylık)Yasal Düzenleme
21.07.2022 tarihinden itibaren% 2,50              5801 Sayılı CK
30.12.2019-20.07.2022 tarihleri arasında% 1,60              1947 Sayılı CK
02.10.2019-29.12.2019 tarihleri arasında% 2,00              1592 Sayılı CK
01.07.2019-01.10.2019 tarihleri arasında% 2,50              1266 Sayılı CK
05.09.2018-30.06.2019 tarihleri arasında% 2,00              62 Sayılı CK
19.10.2010-04.09.2018 tarihleri arasında% 1,402010/965 Sayılı BKK
19.11.2009-18.10.2010 tarihleri arasında% 1,952009/15565 Sayılı BKK
21.04.2006-18.11.2009 tarihleri arasında% 2,502006/10302 Sayılı BKK
02.03.2005-20.04.2006 tarihleri arasında%  3,002005/8551 Sayılı BKK
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI
DönemlerFaiz Oranı (Aylık)Faiz Oranı (Yıllık)Yasal Düzenleme
21.07.2019 tarihinden itibaren% 24Seri: C Sıra No: 6 Tahsilat G.T.
30.12.2019-20.07.2022 tarihleri arasında% 15Seri: C Sıra No: 5 Tahsilat G.T.
25.10.2019-29.12.2019 tarihleri arasında% 19Seri: C Sıra No: 4 Tahsilat G.T.
06.09.2018-24.10.2019 tarihleri arasında% 22Seri: C Sıra No: 3 Tahsilat G.T.
21.10.2010-05.09.2018 tarihleri arasında% 1% 12Seri: C Sıra No: 2 Tahsilat G.T.
21.11.2009-20.10.2010 tarihleri arasında% 19Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat G.T.
28.04.2006-20.11.2009 tarihleri arasında% 2% 24438 Seri No.lu Tahsilat G.T.
04.03.2005-27.04.2006 tarihleri arasında% 2,5% 30434 Seri No.lu Tahsilat G.T.
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
2017201820192020202120222023
Gelir Vergisi Mükellefleri İçin% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15
Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin% 20% 22% 22% 22% 25% 23% 20
GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 67, 68, 69 ve 72. MADDELERİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI
Ödemenin Türüİlgili                    MaddeTevkifat Oranı (%)
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden                                         (istisnadan faydalananlar hariç) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/1GVK md.103 
Telif ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/2-a17
Diğer serbest meslek ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/2-b20
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden (3491 s. CK ile 01.03.2021’den itibaren)94/35
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/420
Kira Ödemelerinden (3391 s. CK’ya göre 01.01.2021’den itibaren)94/5-a20
Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden                                                                           (3391 s. CK’ya göre 01.01.2021’den itibaren)94/5-b20
Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz)                                                                    (4936 s. CK ile 22.12.2021’den itibaren)94/6-b-i10
Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) (4936 s. CK ile 22.12.2021’den itibaren)94/6-b-ii10
01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen DT ve HB faizleri ile TOKİ ve Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlere ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 94/7-a,b,c0
Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
— Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden7
— Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden3
— Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden0
Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;94/7-g
— Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden7
— Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden3
— Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden0
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için 10
(842 s. CK ile 21.03.2019’dan itibaren)
Başbayiler hariç olmak üzere şans oyunlarına ilişkin olarak bilet, kupon ve benzerlerini satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden                                                            (2012/3322 s. BKK ile 01.07.2012’den itibaren)94/10-a15
Ödemenin Türüİlgili MaddeTevkifat Oranı (%)
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/10-b20
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;  
— Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,  
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için                                                       (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-a-i1
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için                                                        (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-a-ii2
  — Diğer zirai mahsuller için,
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için  (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-b-i2
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için                                                                                (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-b-ii4
— Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler,
• Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için                                                                                 (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-c-i2
• Diğer hizmetler için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-c-ii4
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/1220
Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden;  
  — Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)                                                                               94/13-a2
— Hurda mal alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/13-b2
— Diğer mal alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/13-c5
— İhtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden (2018/11750 s. BKK ile 18.05.2018’den itibaren)94/13-ç0
— Diğer hizmet alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/13-d10
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;
— On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarlarından (29.08.2012’den itibaren)                                                                                                       94/15-a15
— On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarlarından (29.08.2012’den itibaren)94/15-b10
Ödemenin Türüİlgili      MaddeTevkifat
Oranı (%)
Bireysel Emeklilik Sisteminden; (2012/3571 s. BKK ile 29.08.2012’den itibaren)  — On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarından   — On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarından  — Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı 94/16-a
94/16-b
94/16-c
15
10
5
VUK’un 11. maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden;— İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden (476 sayılı CK ile 1.1.2019’dan itibaren)94/17-a15
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden                                     (4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren)Geç. 61, 6919,8
İMKB’de işlem gören hisse senetlerine (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç)  ilişkin olarak elde edilen kazançlardan; 
— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için       (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) Geç. 67/10
Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan;
— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için         (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/10
Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup İMKB’de işlem gören aracı kuruluş varatlarından elde edilen kazançlardan;
— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için         (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/10
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinde stopaj yapılmaz); 
  — Sermaye şirketleri, SPK denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için        (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/10
  — Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılan kurumlar dışında kalan kurumlar için  (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/110
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarının              (eurobondlar hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan; 
  — Sermaye şirketleri, SPK denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için        (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/10
  — Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için  (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/110
Ödemenin Türüİlgili      MaddeTevkifat
Oranı (%)
01.01.2006 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan kazançlardan; 
  — Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için        (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/10
  — Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için  (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/110
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan (Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılanlar hariç);
  — Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için        (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/10
  — Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için  (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/110
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu (eurobondlar hariç) faizlerinden; 
  — Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için        (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/10
  — Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için  (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/110
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;  
  — Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından; (842 sayılı CK ile 21.03.2019 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile 21.03.2019 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için)• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda• 1 yıldan uzun vadeli hesaplardaGeç. 67/4
2018
  — Mevduat faizlerinden; (1015 sayılı CK ile 01.05.2019 tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için)(*)Geç. 67/4
• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda• Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda(*)6618 s. CK ile 30.6.2023 tarihine kadar açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler için uygulanacak tevkifat oranları parantez içinde koyu olarak yazılmıştır.15 (5)12 (3)10 (0)  0 (0)

Ödemenin Türüİlgili MaddeTevkifat
Oranı (%)
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;— Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından; (2012/4116 sayılı BKK ile 02.01.2013’ten itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek kâr payları ile 02.01.2013’ten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek kâr payları için)(*)• Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda(*)6618 s. CK ile 30.6.2023 tarihine kadar açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek kar payları için uygulanacak tevkifat oranları parantez içinde koyu olarak yazılmıştır.

Geç. 67/4
15 (5)12 (3)10 (0)
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;  — Repo gelirlerinden (Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler) (01.01.2006’dan itibaren)Geç. 67/415
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nın Geçici 67. maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden;
  — Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/50
  — Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/50
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;
  — Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/80
  — Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/80
Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden (5281 sayılı Kanun ile 01.01.2005’den itibaren) (7256 s. Kanun ile 31.12.2025’e kadar)Geç. 6820
Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden                                                                                 (5766 s. Kanun ile 01.07.2008’den itibaren) (7194 s. Kanun ile 31.12.2023’e kadar)
— Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekiler için Geç. 7220
— Lig usulüne tabi spor dallarında en üst altı ligdekiler için Geç. 7210
— Lig usulüne tabi spor dallarında diğer liglerdekiler için Geç. 725
— Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden Geç. 725
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı