Yaklaşım Logo

31.10.2017 – Kimler okul servis aracı şoförü olabilir?

Kimler okul servis aracı şoförü olabilir?


Çocuğu okula giden bütün aileleri okul servisleri ve şoförleri yakından ilgilendiriyor. Aileler canı gibi sevdikleri çocuklarını okul servislerine/şoförlerine emanet ediyorlar. Aileler için okul servis şoförleri  büyük bir  öneme sahip. Ailelerin çocuklarını güvenli bir şekilde servis araçlarıyla evden okula ve okuldan eve götürmeleri için  İçişleri Bakanlığınca okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla  25 Ekim 2017 tarihinde  Okul Servis Araçları Yönetmeliği  çıkarıldı. Bu yönetmelik okul servis araçlarında şoför olarak çalışacaklara ilişkin önemli düzenlemeler getirdi. Bunları açıklayalım. 

 

Şoförün nitelikleri 

 Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Aksi halde okul servislerinde şoförlük yapmaları yasak. Bir kişinin okul servis araçlarında şoförlük yapabilmesi için  aşağıda sayılan şartlara sahip olması gerekiyor. Bu şartları açıklayalım. 

– 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak 

– Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak 

– Kasten adam öldürme,  cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, alkol ve uyuşturucu madde kullanımıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiuyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, müstehcenlik ve fuhuş suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak, 

– D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak 

– Her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak 

– Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak 

– Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, 

– alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak 

– Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunmayı alışkanlık haline getirmemek 

– Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak 

– Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. 

Öğrenci velilerinin okul servis şoförlerinin yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri ve şartları taşımayanlar varsa şikayetlerini valilik/kaymakamlıklara yapmaları gerekiyor.


Güneş Gazetesi – 31.10.2017

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı