30.09.2018 – Her yaşlıya maaş var

Her yaşlıya maaş var


65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Söz konusu yönetmelik değişikliği 19 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan  değişiklik ile yaşlı  aylığı bağlanma şartlarında değişiklik yapıldı. Söz konusu  değişikliğin ayrıntılarını açıklayalım.   

Şartlar neler?   

Yaşlı aylığının hesaplanmasında aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirin toplamı esas alınacak. Kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’unden(534,33 Liradan) az olanlar ile bu tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlar muhtaç sayılacak ve  aylık bağlanacak.  Yaşlı aylığının hesabında eşin dışında başka kişilerin gelirlerine bakılmayacak. Ancak eş ayrı bir hanede oturuyor olsa bile gelirine bakılacak. 

Gelir şartı var mı?  

Yaşlı aylığı bağlananlardan yüzde 70 ve üzeri engelli olduklarını engelliler için sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları hane içinde kişi başına düşen gelir şartını sağlaması halinde  başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığına dönüştürtülecek.   

Yüzde kaç bağlanır? 

65 yaşını doldurmuş ve yüzde 70 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuna sahip  kişiler başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığına başvurabilecek. Yüzde 40 ile 69 arası engelliler için sağlık kurulu raporuna sahip 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara sadece yaşlı aylığı bağlanacak.   

Engel şartı var mı?  

65 yaşını doldurmadan önce engelli aylığı bağlanmış olanların aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam edilecek. 65 yaşını doldurulmasından önce yüzde 40-69 arası engelli aylığı bağlanmış olanlardan aylıkları herhangi bir nedenden dolayı durdurulmuş veya kesilmiş ise 65 yaşını doldurmuş olsa dahi tekrar yüzde 40-69 arası engelliler için sağlık kurulu raporu ile aylık başvurusunda bulunabilecekler. 

 


Güneş Gazetesi – 30.09.2018

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı