Yaklaşım Logo

25.11.2016 – Heyelan altında kalan çalışanın hakları

Heyelan altında kalan çalışanın hakları


Siirt’in Şirvan ilçesinde  heyelan  sonucu bir  bakır madeni ocağında 7  işçi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 9 işçiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Heyelan altında kalan işçilerin bu durumlarının iş kazası olup olmadığı ve işçilik haklarından yararlanıp yararlanmayacağı yönünde okuyucularımdan  soru aldım. Bu konuyu değişik yönleri ile değerlendirelim. Heyelan sonucu   ölen çalışanların bu durumlarının iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için iş kazasının bazı istisnalar hariç işyerinde meydana gelmesi gerekiyor. İşyerinin mutlaka kapalı bir alan olması gerekmiyor. Çalışılan yerleri işyeri olarak kabul edebiliriz. Buna göre heyelan altında kalarak ölen işçilerin durumlarını iş kazası olarak değerlendirebiliriz. 


Çifte maaş bağlanabilir 

Heyelan altında kalıp ölenlerin yakınlarına maaş bağlanacak mı?  

Çığ altında  kalarak iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına maaş bağlanacak. iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağlanacak maaş 90 günlük ücretlerinin %70’i kadar oluyor. Bağlanacak olan aylık asgari ücretin (1.647 TL’nin ) %85’inden aşağı olamıyor. Buda demektir ki en düşük maaş 1152,9 TL olacak. Ölenin 1800 gün prim ödeme gün sayısı varsa veya  işe girişle ölüm tarihi arasında 5 yıl geçmiş ve bu süre içerisinde 900 gün prim ödenmişse hak sahiplerine ölüm aylığı da bağlanabilir. Bu durumda hak sahiplerine iki maaş bağlanması söz konusu olabilecek. Hak sahipleri yüksek olan aylığın tamamını, düşük olan aylığında yarısını alabilecek.  Bağlanacak aylık eşitse iş kazası ve meslek hastalığından bağlanacak maaşın tamamı, malullük ve yaşlılık aylığının yarısı bağlanır.  


Kıdem tazminatı alabilirler 

– Ölen işçilerin mirasçılarına kıdem tazminatı ödenir mi?  

Ölen işçilerin aynı işverene ait işyerlerinde çalışmaları bir yıl veya üzerinde ise hak sahiplerine(mirasçılara) kıdem tazminatı ödenir. Mirasçıların miras hisselerini gösterir belge ile birlikte işverene müracaat etmeleri gerekiyor.  


İhbar yok 

– Ölen işçilerin mirasçılarına ihbar tazminatı ödenir mi?  

İhbar tazminatı söz konusu olabilmesi için işverenin işten çıkarması gerekiyor. Burada böyle bir durum söz konusu olmadığı için ölen işçilere ihbar tazminatı ödenmeyecek.  


İzin parası ödenecek

– Ölen işçi yıllık izin kullanmamışsa izin parası mirasçılara ödenir mi?  

Ölen işçi yıllık izin kullanmamışsa yıllık izin paraları mirasçılara ödenir.  
Örnek: Ölen işçinin 2015 yılında kullanmadığı 10 gün izni varsa bu 10 günlük izin parası ölenin son ücreti üzerinden hesap edilerek mirasçılara ödenmesi gerekiyor.  
– Ölen işçinin ödenmemiş ücret, ikramiye, fazla çalışma ücretleri mirasçılara ödenir mi?  
Ölen işçinin hak edipte ödenmeyen ücret, ikramiye, fazla çalışma ücretleri gibi hakları mirasçıların talebi üzerine mirasçılara ödenir.  

 – Cenaze yardımı yapılacak mı?  

Cenaze  yardımı, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine ödenir. 2016 yılında işçiler için 489 TL cenaze yardımı yapılıyor.Güneş Gazetesi – 25.11.2016

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı