Yaklaşım Logo

Kamuda İşçi İstihdamında Fırsat Eşitliği Sağlanıyor mu? Merkezi Sınav ve Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi Uygulama Örneği

Yazarlar: Raşit ULUBEY*
                Emre ULUBEY**

Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Anayasa’nın 49. maddesinin birinci fıkrasında; “Çalışma, herkesin hakkı…” denilmiştir. Bu hakkın kişilerce kamu kurum ve kuruluşları için kullanılabilmesi ancak ve ancak fırsat eşitliği sağlanmasıyla mümkündür.

Bu makalemizde, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi istihdamı, memur ve işçi olabilmek için merkezi sınava giren sayıları, çeşitli gerekçelerle bir dönem bunun alt işveren işçiliğine kaydırılması, alt işveren işçilerinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi ve bunlara ilişkin değerlendirme bu makalemizde ele alınmıştır.  

II- KONU

A- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA SÜREKLİ İŞÇİ ALINMASI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşların sürekli işçi alınması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Kapsam” başlıklı 2. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan istisnalar hariç olmak üzere, adı geçen bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere tabidir.

Yönetmeliğin içeriği hakkında engelli merkezi sınav sistemi ile korunmaya muhtaç çocukların merkezi sınavla işe alınmasının ve devlet memurları sınavı ve daimi işçi sınavı olarak ayrı ayrı yapılmakta olan merkezi sınavların birleştirilmesi gerektiği projelerinin sahibi olan bu satırların yazarı tarafından başta olmak üzere elbette ki farklı değerlendirmeler, eleştiriler yapılabilir.

Örnek-1: Meslek lisesi ve teknik lisenin (Motor, Döküm, Örme Teknolojisi, Elektrik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Grafik, Tesviye, Telekomünikasyon vb. gibi), meslek yüksek okulunun (Ağız ve Diş Sağlığı, Alternatif Enerji Kaynakları, Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sosyal Güvenlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri vb. gibi), fakültenin (Adli Bilişim Mühendisliği, Aktüerya Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği vb. gibi) her bir bölüm/meslek/iş konusu için ayrı sınav yapılması söz konu olabilir (Bu satırların yazarı, İŞKUR İstihdam Daire Başkanlığı döneminde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanlığı ile görüşmüş, ancak bahsi geçen Başkanlık tarafından bu talebimiz kabul edilmemiştir.).

Her alan/meslek/iş için yapılacak sınavın % 65-% 70’i mesleki sorulardan, % 30-% 35’i de genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan bir merkezi sınav yapılabilir.

Örnek-2: Halen açık iş sayının 3 katı tutarında puanı yüksek olanlardan, 3 katı tutarında da öncelikli olanlardan olacak şekilde mülakat/sözlü sınav için yapılan gönderme sayısı, en fazla açık iş sayısının 1/2 katı ile sınırlandırılabilir (küsuratlar atılmak suretiyle).

Örnek-3: Merkezi sınav ilanları ve yerleştirmeleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, İstihdam Dairesi Başkanlığı’nca merkezden yapılabilir.

Bu örnekleri çoğaltabilmek mümkündür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı