Yaklaşım Logo

19.11.2015 – Memurun yıllık izni yanmasın

Memurun yıllık izni yanmasın


“Memurun kaynanası işçinin kaynanasından daha değerli” başlığı ile yayınlanan  yazımdan sonra memurlardan farklılıklar konusunda çok sayıda e posta aldım. Memurlar özellikle yıllık izin konusuna değinerek işçilere tanınan hakların kendilerinde tanınmasını istiyorlar. Memurla işçi arasında sosyal haklar yönünden  bir çok farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıklardan biri de kullanılmayan yıllık izinlerin  durumu ile ilgili. Konuyu açıklayalım: 

İşçinin durumu 

İşçiler çalışırken kullanmadıkları önceki yılların izinlerini kullanabiliyorlar. Örneğin bir işçi çalıştığı işyerinde kullanmadığı 10 yıllık izninin tamamını 11. yılda kullanabilir.  İşçi yıllık izinlerini kullanmadan herhangi bir sebeple işten ayrılırsa kullanmadığı izinlerin tamamının ücretini alıyor. 

Örneğin; işçi 2000 yılında işe girmiş ve 2015 yılı sonunda işten ayrılmışsa  çalışmış olduğu 15 yıllık dönemde  hak edip de  kullanmadığı bütün yıllık izinlerinin parasını işten ayrıldığı 2015 yılındaki son ücreti üzerinden alır. 

İşçilerin izinlerini kullandıkları hafta tatili günleri izin günlerine ayrıca ekleniyor. Örneğin iki hafta izin kullanan işçinin hafta tatili bir gün ise bu birer günlük hafta tatili işçinin iznine ekleniyor. İşçi 14 gün yerine 16 gün yıllık izin kullanıyor. 

Memurun durumu 

Memurların işçiler gibi birikmiş izinlerini kullanma hakları yok. Memurlar, içinde bulundukları yılın izni ile bir önceki yılın iznini  kullanabiliyor. Kullanmadıkları diğer yıllara ait  izinleri de yanıyor. Örneğin 2015 yılında bir devlet memuru, 2014 yılından izni varsa 2014 yılı iznini ve 2015 yılı iznini kullanabilir. Memur 2013 yılı ve daha önceki yıllardan kalan izinlerini kullanamıyor.  Dolayısıyla memurun izni yanıyor. Bilindiği üzere bazı memurların yoğun iş yükünden dolayı, bazı memurlarında konumları itibariyle yıllık izin kullanma durumları olmayabiliyor. Bir memurun yıllık iznini aralık ayında kullanmayı planladığını düşünelim. Bu memurun görev yaptığı bölgede deprem olduğunu ve memurun da depremde görev aldığını varsayalım. Bu durumda memurun bir önceki yıla ait izni yanıyor. Bu izin telafi edilmiyor.  Memur yanan izni ile ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamıyor. Bir diğer konu hafta tatilleri memurların iznine ayrıca eklenmiyor. Memur çalışmış olsa da hafta tatilinde izin kullanacağı için hafta tatili izinlerinin yıllık izine ayrıca eklenmesi gerekiyor. Bu düzenleme yapıldığında 20 gün izin kullanan memur 26 gün izin kullanacak. 

Ne yapılabilir? 

Memurların çeşitli nedenlerle izin kullanamama durumlarında izin haklarının yanmaması gerekiyor. Bunun için memur geçmiş yıllardan kalan izinlerini istediği bir yılda kullanabilmeli veya emekli olduğunda/işten ayrıldığında işçilerde olduğu gibi izin parasını alabilmeli. Memurların  hafta tatili izinleri yıllık izinlerine ayrıca eklenmesi gerekiyor. Memurla işçi arasında sosyal haklar yönünden  farklılıkları ortadan kaldıracak. 

Güneş Gazetesi – 19.11.2015

Diğer Yazılar