Yaklaşım Logo

19.05.2011 – 100 TL verginin maliyeti 69 kuruş

100 TL verginin maliyeti 69 kuruş

|Hürriyet Gazetesi| |19.05.2011|

 

2010 yılında 100 TL vergi toplamak için Maliye, 69 kuruş harcama yaptı.

 

Başka bir anlatımla, toplanan her 100 TL verginin, 69 kuruş maliyeti, 99 lira 31 kuruş da net getirisi var.

 

HARCAMA AZALDI  GELİR ARTTI

100 TL vergi toplayabilmek için son 9 yılda yapılan harcamalar, Tablo-I’de gösterilmiştir.
Tablodan da fark edileceği gibi;
– 2010 yılı, vergi toplamak için harcamaların, en düşük olduğu yıl.
– 2004 yılı ise en yüksek olduğu yıl.

 

MÜKELLEF SAYILARI

Yıllar itibariyle, tahsil edilen vergilerin artması, sevindirici bir olay. TEFE (ÜFE) artışı göz önüne alındığında da (2008 hariç) vergi gelirlerinde reel bir artış göze çarpıyor.
Ancak son 9 yıla, vergi türleri itibariyle mükellef sayısı yönüyle göz attığımızda; 
– Gelir vergisi mükellefi sayısında (kira geliri hariç), bırakın artışı azalma olduğu göze çarpıyor. 
– Kira geliri elde edenlerde ise yüzde 135 artış var. Son 9 yılda toplam mükellef sayısında gözüken artış da buradan kaynaklanıyor.
Bu artış Mayıs 2011 itibariyle yüzde 155’e ulaştı.
– KDV mükellefi sayısında ise büyük gerileme var. Bu gerileme, basit usule tabi olanların KDV kapsamından çıkartılmalarıyla ilgili…
Türleri itibariyle, mükellef sayıları da Tablo-III’de gösterilmiştir.
Bu tablodan da; şirket türü olarak limited şirketin tercih edildiği göze çarpıyor. Kuruluşu için iki ortağın yeterli oluşu ve formalite azlığı, bu tercihin ana nedeni. Oysa, duruma göre anonim şirketlerin avantajı çok fazla…
Kayıtdışılığın önlenmesi ve kurumsallaşmanın teşvik edilmesine bağlı olarak, vergi gelirlerinin artması, vergi toplama maliyetini daha da düşürebilecek.

 

 

 


 

Diğer Yazılar
Şimdi Abone-Ol
eylul-haber

ABONE OL

Podcst Dinle
En Çok Okunanlar