18.03.2013 – Memurun istekleri neler?

Memurun istekleri neler?


Memur okuyucularımdan gelen sorulara göre memurların bir çok sorunları ve talepleri var. Bu sorunlar içerisinde ikisi ön plana çıkıyor. Bunlardan biri fazla çalışma ücreti diğeri ise memurlara yapılan ek

ödemelerden kesinti yapılarak bunun emekli maaşlarına yansıtılması. Bilindiği üzere 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname  ile kamu çalışanlarının  fazla mesai ücretlerine sınırlamalar getirilmişti. Yetkililerin kamuoyuna yansıyan beyanlarına göre fazla mesai sınırlamalarının kaldırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 

EMEKLİ ZORLANIYOR

Memurların çalışırken almış oldukları maaşlarının emeklilikte düşmemesi için memurlar ve memur örgütlerinin sürekli çaba harcadıkları ve bu taleplerini dile getirdikleri biliniyor. Bu bağlamda memur sendika ve konfederasyonları,  toplu görüşme sürecinde memurların emekli olunca emekli maaşlarının düşmemesini teklif olarak masaya getirdiler. Memur konfederasyonları memurların yan ödemelerinden  emekli kesintisi yapılması gerektiğini, aksi halde memurun  çalışırken aldığı maaşı emekli olunca %40 ile %60 arasında bugünkü gibi  düşük olacağını  toplu görüşmeye ilişkin itirazı kayıtlarında  belirttiler.(Bakınız Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı.  01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete). Memurlara yapılan ek ödemelerden prim kesilmesi ve bununda emekliliğe yansıtılması gerekiyor. Bu düzenleme çalışma barışı ve  aktüeryal dengenin sağlanmasına katkı sağlayacağı gibi   çalışırken alınan  aylıklar ile emekli aylıkları arasındaki büyük farkları da  ortadan kaldıracaktır.

OKUR SORULARINA CEVAPLAR:

Resmi kurumlar risk değerlendirmesi yapmaz.

Soru: İstanbul’da bir binada yöneticiyim. Resmi kurumlara başvurdum. Risk değerlendirmesini yapmıyoruz dediler. Risk değerlendirmesini kim yapacak? F.Köseoğlu

Cevap: Sayın Köseoğlu, risk değerlendirmesini işveren yapacak yada yaptıracaktır. Risk değerlendirmesini resmi kurumlar yapmaz. Apartmanda apartman yöneticisi, kapıcı ve diğer kat malikleri birlikte  yapacaklar. Gerekiyorsa uzman kişilerden yardım alabilecekler.(Geniş bilgi için bakınız www.ariftemir.com)

Ara boşlukların borçlanılması

Soru:1982 yılında sigortaya girişim var. Belirli aralıklarda ödenmemiş  günlerim var. Askere 1985 de gittim . 4300 gün prim ödemem var. Emekli olabilmem için 850 gün daha prim ödemem gerekiyor.  Ara boşluğu ödeme imkanım var mı? Yapılandırma affı çıkmış bundan yararlanabilir miyim? İ. Büyük

Cevap:  Sayın Büyük, askerlik sürenizi, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanma veya  gözaltına  alınıp bu suçlardan beraat ettiyseniz  tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, işyerinizde grev ve lokavt uygulanmışsa grev ve lokavtta geçen süreler ile kısmi süreli çalışmalarda ay içerisinde eksik kalan günleri borçlanabilirsiniz. Bu borçlanma türlerinin dışında  ara boşlukları dolduramazsınız. Bahsettiğiniz yapılanma    6385 sayılı Kanun ile getirildi. Kanuna göre19.01.2013 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olup, Bağ-Kur kapsamında vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı gibi sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primini ödemeyenlerin primi borçları yapılandırılıyor. Ancak bu yapılandırma sizi kapsamıyor.

Gebe ve emziren kadınların çalışması

Soru: İşyerinde haftanın beş günü günde 9 saat çalışıyorum. Hamileyim. İşverene 7.5 saatten fazla çalışmamam gerektiğini söylüyorum. Ancak bu kural 5 gün çalışan işyerlerinde geçerli değil diyorlar. Ne Yapmalıyım? İsmi mahfuz.

Cevap: Gebe ve emziren kadınların günde 7.5 saatten fazla çalışmaları yasak. Bir işyerinde günlük çalışmanın 9 saat olması bu kuralı değiştirmez.  Sayın okurum, işvereninizi  ALO 170 veya  çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine şikayet edebilirsiniz.

 

Güneş Gazetesi – 18.03.2013