Yaklaşım Logo

11.03.2012 – Yazı değil yasa esastır, şirkete borçlanan ortak hapse girebilir

Yazı değil yasa esastır, şirkete borçlanan ortak hapse girebilir

Posta Gazetesi – 11.03.2012

 

Soru: Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, şirkete borçlanmanın ortağa hapis cezasının olduğunu biliyoruz.  Dünkü büyük gazetelerden birinde, bir yazar aynen..“Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak “şirketten borç alana hapis cezası var” diye de yalan söylüyorlar. Gerçek şu ki borç alıp ödenmezse sadece idari para cezası var kanunda. Hapis yok.” şeklinde yazmış. Bu yazıyı okuyunca, şirkete borçlanan ortağa verilecek olan ceza konusunda kafamız oldukça karıştı. Lütfen bu konuda kapsamlı bir açıklama yapabilir misiniz?

Selim DAYIOĞLU

Cevap: Görsel ve yazılı medyada çeşitli yazarları takip eden ve farklı yazılar nedeniyle ikileme düşen ve sizin gibi kafası karışan okurlara, yazara değil, yasaya inanmalarını öneriyoruz. Çünkü, yazı değil yasa esastır.  Aynı konuda farklı yazanların, hangisini doğru olduğunu anlamak için, yasaya bakmak yeterlidir. Yasa, yalanı, yanlışı ortaya çıkartır.  

Gelelim yeni TTK nın şirkete borçlanan ortağa hapis cezası sonucu doğuran yaptırım getirip getirmediğine. Sorunuzda belirttiğiniz yazıyı yazan muhterem, ya  “idari para cezası” ile “adli para cezası” farkını bilmiyor. Ya da, okuru yanlış yönlendirmek için maksatlı yazı yazmış. Bizim anlayışımız, büyük bir gazetede yazan birinin maksatlı yazı yazdığını kabul etmediğinden, idari para cezası ile adli para cezası farkı bilinmeden yazılmış olduğu kanısındayız.

Aşağıdaki yasa maddelerine baktığınızda, TTK ya göre, şirkete borçlanan ortağa ne ceza verildiğini ve hangi yazar ve yazının doğru olduğunu anlarsınız.

1)Ortağın şirkete borçlanma yasağıyla ilgili TTK Md. 358/1;

 

“II – Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı

MADDE 358- (1) İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Meğerki, borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulsun.”

 

2) Şirkete borçlanan ortağa verilecek cezayla ilgili, TTK Md. 562/5-c ;

“A) Suçlar ve cezalar

MADDE 562- (5) Bu Kanunun;

c) 358 inci maddesine aykırı olarak şirkete borçlananlar, üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.” şeklindedir.

3)Adli para cezasının süresinde ödenmemesi halinde hapis cezasına dönüşeceğine ilişki 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun” Md.106/3;

“ADLÎ PARA CEZASININ İNFAZI  

 Madde 106 – (3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir.” şeklindedir.

Yasa maddelerinde açıkça görüldüğü gibi, şirkete borçlanan ortak, sözünü ettiğiniz gazetede de yazıldığı gibi “idari para cezası” ile değil, 300 günden az olmamak üzere “adli para cezası” ile cezalandırılıyor. Adli para cezası süresi içinde ödenmezse, aynı gün sayısında hapis cezasına dönüşüyor. Sonuç olarak, söz konusu gazetede yazılan doğru değil. Yeni TTK ya göre; şirkete borçlanan ortağı, hapse kadar uzanan müeyyide bekliyor.

 

252.800 TL ye kadar kar payı beyan eden vergi iadesi alacak

Soru: 2011 da limitet şirketten kar payı alanlarda beyan haddi nedir? Yani kaç TL ye kadar kar payı alana beyan yok?

ŞEVKET

Cevap: 2011 da limited şirketlerden 46.000 TL ye kadar kar payı elde edenler, kar paylarını beyan etmeyecekler. 46.000 TL ve daha fazla tutarda kar payı elde edenler, elde ettiği kar payının yarısını  beyan etmek zorundalar. Ancak beyan, vergi ödeneceği anlamına da gelmiyor. Çünkü; 252.800 TL ye kadar kar payı beyan edenler vergi ödemeyip aksine vergi iadesi alacaklar. Vergi iadesine, alınan kar payının yarısının beyan edilmesi ve hesaplanan gelir vergisinden, kar dağıtımı sırasında kar payının tamamından “yüzde 15” oranında kesilen gelir verginin(tamamının) mahsup edilmesi yol açıyor.

 

Emekliliği hak eden memur atılsa da emekli olur, emekli ikramiyesi alır

Soru: Emekliliği hak eden Devlet memuru memuriyetten ihraç edilirse, kazanmış olduğu haklarından toplu tazminatından veya emekli maaş hakkından kaybı olur mu?

Müsti/MERSİN

Cevap: Memurluktan atılan emekliliği hak ediyorsa, emekli aylığı bağlanır. Emekli ikramiyesini de alır. Memuriyetten ihraç edilmesi, sadece memuriyete devam etmesine mani olur. Emekli olma şartlarını yerine getirmişse, emekli aylığı bağlanmasına ve emekli ikramiyesi almasına mani olmaz.   

 

İşyeri açsanız da SSK ya prim ödeyebilirsiniz

Soru: SSK başlangıç tarihim 1 Ekim 1990 girişliyim. 3650 gün sigortalıyım. Kendi iş yerimi açacağım Bağ-Kurlu olmadan kendi sigortamı yatırarak SSK ya devam edebilirim miyim?

Ercan ERGİN

Cevap: Toplumda Torba Kanunun olarak adlandıran 6111 sayılı yasa, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren Bağ-Kurlulara, sigortalı çalışarak SSK’ya prim ödeme imkânı getirdi. Kendi işyerinizi açsanız da, sigortalı çalışarak SSK ya prim ödeyebilirsiniz.

 

Emekli olmak için süre, prim ve yaş şartı birlikte sağlanacak

Soru: Sigorta başlangıç tarihim 20 Ağustos 1990 olup, hala SSK’lı olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?

ŞERAFETTİN

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmediğiniz için emekli olacağınız tarihi hesaplayamıyoruz. Ancak bu üç şartı birlikte sağlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 

 

İki yıl elden tutulduktan sonra satılan AŞ hisse senedi kazancı vergiye tabi değil

Soru: 2011 de AŞ. hisse senedi satışından sağlanan kazancın vergisi var mı? AŞ ortağı hissesinin bir kısmını veya tamamını sattığında, satış kazancından dolayı beyanda bulunması ve vergi ödemesi gerekiyor mu?

Turan BAŞPINAR

Cevap: Anonim Şirket(AŞ) hisse sendi satışından elde edilen kazancın gelir vergisine tabi olup olmadığını, hisse senedinin elde bulundurma süresi belirliyor. Borsaya kayıtlı olmayan AŞ. hisse senedi iki yıl ve daha fazla süre elde tutulduktan sonra satılmasından sağlanan kazanç, tutarı ne olursa olsun gelir vergisine tabi değil. Ancak, edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkartılan AŞ. hisse senesi satışından sağlanan kazanç, değer artış kazancı kapsamında gelir vergisine tabi bulunuyor.

 

Memur emeklileri intibak yasasından yararlanamıyor

Soru: Memur emeklilerinin aylıklarına intibak yasasıyla zam yapıldı mı?

SEMİH

Cevap: 8 Mart 2012 tarihli Resmi gazetede yayımlanan ve intibak yasası olarak adlandırılan,   6283 sayılı Kanun, memur emeklilerini kapsamıyor. Memur emeklilerine zam yok.

 

 

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı