09.10.2018 – İş sözleşmelerinde TL dönemi

İş sözleşmelerinde TL dönemi


Çalışanlar ile işverenler iş ilişkisini daha sağlıklı sürdürebilmek ve yasal yükümlülüklere uyabilmek için iş sözleşmesi / hizmet sözleşmesi yapıyorlar. İş sözleşmesi /hizmet sözleşmesinin ne olduğunu  açıklayalım. 

6098 sayılı Borçlar Kanununun 393 ncü maddesi hükmüne göre; hizmet sözleşmesi/iş sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İşçi ile işveren arasında kurulan bu ilişkiye de iş ilişkisi denilmektedir. İş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, iş akdi gibi kavramlar bir  çok kanunda geçmektedir. Bu kavramlar genel olarak aynı anlamı taşımaktadır. 

Kuralları var  

İş sözleşmesinin süresi bir yıl ve üzerinde ise sözleşmenin yazılı olarak yapılması gerekiyor. Çalışan  ile işveren arasında çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar çıktığı zaman iş sözleşmesindeki hükümlere göre bu sorunlar çözülüyor. Bu nedenle çalışan ile işverenin iş sözleşmesini detaylı olarak yapmaları ve  sözleşmeye istedikleri özel hükümleri koymaları gerekiyor. İş sözleşmelerinin kanunların emredici hükümlerine aykırı olmaması gerekiyor.(Geniş bilgi için bakınız. Arif Temir, İş Sözleşmesi, Yaklaşım Yayınları, 2.Baskı, Ankara, 2007. www.ariftemir.com).  

Yol haritası belli 

6 Ekim 2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin  Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e  (Tebliğ No: 2018-32/51) göre  Türkiye’de yerleşik kişiler; yurt dışında ifa edilecekler dışında kalan, kendi aralarında akdedecekleri, iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklar. Bu düzenlemeye göre; Türkiye’de yerleşik kişiler yurt içinde yapacakları iş sözleşmelerinde  sözleşme bedelini Türk Lirası olarak belirleyeceklerdir. Bu düzenleme belirli süreli , belirsiz süreli, tam süreli ve kısmi süreli gibi iş sözleşmesi türlerinin tamamı için geçerlidir.   

Herkesi kapsıyor 

İş sözleşmesinin Türk lirası üzerinden yapılacağına ilişkin düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında olan bütün çalışanları kapsıyor. 

4857 sayılı İş Kanununa göre işçilerin ücretlerinin Türk Parası ile ödenmesi yönünde mevcut kanunda düzenleme bulunuyor. Ancak kanunda iş sözleşmelerinin Türk Lirası üzerinden yapılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. 32 sayılı karar bu kapsamdaki bütün çalışan ve çalıştıranları kapsıyor. 
Güneş Gazetesi – 09.10.2018

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı