Yaklaşım Logo

09.05.2017 – Çok çalışan çok izin kullanır

Çok çalışan çok izin kullanır

Kalfa Reklam


İşçiler çok çalışarak çok izin kullanabilirler.  Çalışma mevzuatı  çok çalışarak çok izin kullanılmasını serbest zaman uygulaması olarak düzenlemiştir. Buna göre fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman(izin) olarak kullanabilir. Fazla çalışma/fazla sürelerle çalışma yapması yasak olanlar serbest zamana bağlı izin uygulamasından yararlanamamaktadır. 

 

Yazılı bildiri şart 

İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay içerisinde işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız olarak ücretinde bir kesinti olmadan kullanacak. 

İşçinin İş Kanunundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamıyor. Serbest zaman iznini işçi çalıştığı işgünleri içerisinde kullanacak. 

 

Kesinti olmaz 

Örnek 1: İşçi Ahmet Beyin işyerinde günlük çalışma süresi 7.5 saattir. Mehmet Bey bir haftalık süre içerisinde  10 saat fazla çalışma yapmıştır. Ahmet Bey fazla çalışmasını serbest zaman olarak kaç gün kullanacak? 

Ahmet Bey 10 saat fazla çalışma yaptığından  her saat fazla çalışmayı 1 saat 30 dakika serbest zaman olarak kullanacağından, 10 saat fazla çalışma süresini 15 saat serbest zaman(izin) olarak kullanacak. Buna göre Ahmet Bey ücretinde hiçbir kesinti olmadaniki işgünü izin kullanacaktır. 

 

Bir gün izin kullanır 

Örnek 2: İşçi Ayşe Hanımın  işyerindeki günlük çalışması 7.5 saattir. Ayşe Hanım haftada 6 saat fazla sürelerle çalışmıştır. Ayşe Hanım ne kadar  serbest zaman(izin) kullanacak? 

Ayşe Hanım  her bir saat fazla sürelerle çalışması için  bir saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanacağından 6 saatlik fazla sürelerle çalışması için  7.5 saat serbest zaman(izin) kullanacak. Dolayısı ile Ayşe Hanım bir iş günü izin kullanacaktır. Güneş Gazetesi – 09.05.2017

Diğer Yazılar