Yaklaşım Logo

Verginin vergisine Anayasa Mahkemesi onayı

Benzer alanlarda olduğu gibi “otomobilden alınan vergilerde de dünya rekortmeniyiz”.

Öyle ki, vergiler yüzünden, aldığımız otomobilin fabrika çıkış fiyatının “yüzde 189’u” kadar vergi ödemek durumunda kalabiliyoruz.

 

OTOMOBİLİN DEĞERİNİN İKİ KATI VERGİ VAR

Örneğin, motor hacmi 2.000 cm3’ün üzerinde bir otomobil ya da cipin;

– FABRİKA ÇIKIŞ FİYATI : 100 bin lira

– VERGİLER : 189.1 bin lira

– Özel Tüketim Vergisi (100 x %145 = 145 bin lira)

– Katma Değer Vergisi (100 x %18 = 18 bin lira)

– ÖTV’nin KDV’si (145 x %18 = 26.1 bin lira)

– TOPLAM : 289.1 bin lira

 

VERGİNİN VERGİSİ 26.1 BİN LİRA

Yukarıdaki örneğe göre fabrika çıkış fiyatı 100 bin lira olan araç için “189.1 bin lira” vergi ödeniyor. Üstelik bunun “26.1 bin” lirası verginin vergisi…

ÖTV ve KDV ayrı ayrı ödendiği yetmiyormuş gibi; bir de “ÖTV’nin KDV’sini”, bir başka deyişle “verginin vergisini” ödemek durumunda kalıyoruz.

 

VERGİNİN VERGİSİ KANUNDA MI YAZIYOR?

Söz konusu garip uygulamanın dayanağı, ÖTV gibi diğer vergilerin de KDV matrahına dahil olduğunu, yani vergiler üzerinden de KDV alınabileceğini düzenleyen KDV Kanunu’nun 24. maddesi…

Bu durum ne kadar kanuna uygun görünse de hakkaniyete uymadığı görüşünde olan İstanbul 2. Vergi Mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü.

 

“VERGİ DE İŞİN MALİYETİ”

Anayasa Mahkemesi’nin bu başvuru hakkında verdiği karar ise oldukça ilginç:

“Malın maliyetine dahil olan ve malın satış bedelini etkileyen unsurlardan olan vergilerin de itiraz konusu kural gereğince KDV matrahına dahil edilmesi sistem bütünlüğünün bir gereği olup Anayasa’ya aykırı değildir.”

(Anayasa Mahkemesi, 25.12.2014 tarih, E.2013/48, K.2014/198).

 

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ONAY

Anayasa Mahkemesi, ÖTV ve diğer vergileri de satılan malın maliyeti içinde saymış. Böylece vergiler üzerinden ayrıca KDV alınabileceğini kabul etmiş. Kısacası, dünya rekoru vergilerimiz üzerinden, ayrıca bir de “verginin vergisi alınmasını onaylamış”.Bu “cesaret verici onay” ile birlikte yeni vergi rekorları çok yakın görünüyor.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı