Yaklaşım Logo

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 8154)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

(03.02.2024 tarih ve 32449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 8154

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

2 Şubat 2024

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 ncİ maddesinin yirmibirinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakalarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar,”

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı