Yaklaşım Logo

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.f)

MevzuautTR Reklam

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA

VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(VII-128.7.f)

(20.02.2024 tarih ve 32466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

MADDE 1- 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’in geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/1/2024” ibaresi “31/1/2025” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı