Yaklaşım Logo

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

TEBLİĞ

(01.09.2023 tarih ve 32296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında sapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı