Yaklaşım Logo

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

TEBLİĞ

 

(02 Ocak 2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. [1]

 

 
[1] Yürürlük tarihi 03 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ile 31.12.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi olarak değiştirilmiştir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı