2022 Yılında Ödenecek Vergiler

Yazar: Haldun DARICI*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
Yeniden değerleme oranı başta emlak
vergisi ile motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere çeşitli vergi ve harçların
miktarları ile vergi kanunlarında yer verilen çeşitli istisnalar, indirimler ve
vergi tarifelerindeki hadleri belirleyen bir göstergedir. Söz konusu oran,  Ekim ayı
itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları endeksinde
(ÜFE) me…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN