Yaklaşım Logo

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Ertelenmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

(18 Ağustos 2023 tarihinde SGK tarafından yayınlanmıştır)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Ertelenmesi

Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Elâzığ, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri dışındaki diğer ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran bazı özel ve resmi nitelikteki işyerlerinin, 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmış olmalarını, 2023 yılı Haziran ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin de 15/8/2023 tarihine kadar verilmesi gerektiği şeklinde yorumladıkları, bu nedenle 2023 Haziran ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini/aylık prim ve hizmet belgelerini gönderemeyen işverenlerimizin bulunduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Elâzığ, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri dışındaki diğer ilçeler ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve resmi işyeri işverenlerince;

2023 Haziran ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/8/2023 tarihini takip eden beşinci iş gününün sonu olan 22/8/2023 tarihine kadar verilmesi ve muhteviyatı prim borçlarının da 31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu belge/beyannameler yasal süre içinde verilmiş, primler ise yasal süre içinde ödenmiş sayılarak idari para cezası ve gecikme cezası/zammı uygulanmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı