Yaklaşım Logo

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MevzuautTR Reklam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(05.03.2024 tarih ve 32480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

MADDE 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “10.71.02”, “13.30.03”, “47.29.90”, “62.01.01”, “82.11.01” ve “95.22.01” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “33.13.04” satırı yürürlükten kaldırılmış; “10.71.03” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “10.71.04” satırı, “13.30.04” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “13.30.05” satırı, mülga “33.13.04” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “33.13.05” ve “33.13.90” satırları, “82.11.01” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “82.11.02” satırı, “95.11.01” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “95.11.02” satırı, “95.12.01” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “95.12.02” satırı ve “95.25.02” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “95.25.03” satırı eklenmiştir.

10.71.02Ekmek imalatı (sade pide dahil)Az Tehlikeli

13.30.03Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil, emprime baskı dahil, transfer baskı hariç)Tehlikeli

47.29.90Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti (hazır yemek, gıda tuzu, sos, maya, çorba, pekmez, reçel, fındık ezmesi, makarna, bal vb.)Az Tehlikeli

62.01.01Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması, masaüstü ya da mobil cihazlar için uygulama geliştirme vb.)Az Tehlikeli

82.11.01Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sekreterlik, finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta vb. hizmetlerin kombinasyonunun sağlanması) (Sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis hizmeti faaliyetleri hariç)Az Tehlikeli

95.22.01Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oda kliması, elektrikli küçük ev aletleri, robot süpürge makineleri vb.)Tehlikeli

10.71.04Simit imalatıAz Tehlikeli

13.30.05Kumaş ve tekstil ürünlerine transfer baskı yapılması hizmetleriTehlikeli

33.13.05Yüklü elektronik devrelerin/kartların bakımı ve onarımıTehlikeli
33.13.90Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımıTehlikeli

82.11.02Sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis hizmeti faaliyetleriAz Tehlikeli

95.11.02Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, modemler, oyun konsolları)Az Tehlikeli

95.12.02İletişim araç ve gereçlerinin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (cep telefonları, akıllı telefonlar)Az Tehlikeli

95.25.03Saatlerin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (telefon özelliği olmayan akıllı saatler)Az Tehlikeli

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı