Yaklaşım Logo

Elektrikli Otoda İndirimli ÖTV’ye Tabi Matrahlar Artırıldı

Kalfa Reklam

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6885                                                       Karar Tarihi: 2 Mart 2023

  (3.3.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Mart 2023

2.3.2023 TARİHLİ VE 6885 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Madde 1- (1) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “- Diğerleri; — Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki malların, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

87.03

— Sadece elektrik motorlu olanlar

 — Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

  —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.250,000 TL’yi aşmayanlar

  —- Diğerleri

 — Motor gücü 160 kW’ı geçenler

  —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

  —- Diğerleri

 

 

10

40

 

50

60

 

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür,

Diğer Yazılar