Yaklaşım Logo

Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/105, K: 2023/208 Sayılı Kararı

(16.01.2024 tarih ve 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/105, K: 2023/208 Sayılı Kararı

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı