Yaklaşım Logo

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Katmandu ve Oran’a Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8177)

MevzuautTR Reklam

CUMHURBAŞKANI KARARI

(13.02.2024 tarih ve 32459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 8177

6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellerin uygulamaya konulması hakkındaki 24/7/1996 tarihli ve 96/8438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Katmandu ve Oran’a ait ekte yer alan cetvellerin ilave edilmesine, amlan Kanunun 47 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Şubat 2024

Eki için tıklayınız.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı